naar inhoud
binnenin de kerk

Urnenbegraafplaats en dorpshuis De Seizoenen

07 jan
Begin dit jaar startten we met renovatiewerken aan de kerk van Lampernisse. Bedoeling? De kerk omvormen tot een dorpshuis en serene urnenbegraaf-plaats. Begin november werden de werken afgerond. Het resultaat is een prachtig gebouw met een tweeledige bestemming.

De herbestemming van het gebouw is tweeledig: het gebouw doet dienst als urnenbegraafplaats enerzijds en socioculturele ruimte anderzijds. Beide functies worden letterlijk van elkaar afgescheiden door een hekken, en een centrale verwarmde houten box middenin de voormalige kerk.

Urnenbegraafplaats

Het achterste gedeelte van de kerk is ingericht als begraafplaats. De ruimte herbergt 120 nissen in boomvormige sokkels waarin urnen geplaatst kunnen worden. De boomstructuur verwijst naar de bomen in de directe omgeving van het gebouw. Diezelfde stijl wordt doorgetrokken in de zitbanken.

Het gebouw zal dagelijks geopend zijn tussen 8 en 20 uur voor wie er dierbaren wil begroeten. Gebruik daarvoor de centrale ingang van de voormalige kerk. Iedereen die het wil kan een plaats op de begraafplaats aanvragen, ook niet-Diksmuidelingen. Voor meer info kun je terecht bij de dienst burgerzaken via burgerzaken@diksmuide.be of 051 79 30 10.

Diksmuidelingen betalen per persoon 340 euro voor een plaats in de begraafplaats. Niet-Diksmuidelingen betalen 510 euro per persoon voor de concessie en bijkomend 1000 euro voor een nis. In één nis kunnen twee urnen geplaatst worden.

Dorpshuis De Seizoenen

Aan de andere zijde van de kerk ligt de socioculturele ruimte. De begraafplaats loopt naadloos over in die ruimte via de houten box centraal in de kerk: dorpshuis De Seizoenen. De Seizoenen is een houten verwarmde box binnenin het gebouw. Deze ruimte is zo ontworpen dat wanneer je in het midden van dit houten skelet staat, je een prachtig zicht hebt op de mooie brandglasramen in de voorzijde en de orgeltribune in de achterzijde van de voormalige kerk.

Dorpshuis De Seizoenen kan gebruikt worden voor onder andere lezingen, voorstellingen, vernissages en bijeenkomsten van plaatselijke verenigingen. Ook de rest van deze zijde van het gebouw is een ideale ruimte voor tentoonstellingen. Het dorpshuis bereik je via de nieuwe ingang in de zijbeuk van de kerk.

Een zaalverantwoordelijke beheert De Seizoenen. De huurprijs is 10 euro per dag voor verenigingen van Diksmuide, 20 euro voor verenigingen buiten Diksmuide. Meer informatie over het gebruiksreglement van De Seizoenen via www.diksmuide.be.

Naast een urnenbegraafplaats en socioculturele ruimte werd ook een eenvoudige kitchenette en een sanitair blok geïnstalleerd.

  • In 2017 stelde het stadsbestuur architectenbureau D’Hooghe-Meganck aan.
  • In 2018 werd de kerk onttrokken aan de eredienst.
  • Start werken: 6 januari 2020.
  • Group Monument-Vandekerckhove voerde de werken uit.
  • Kostprijs: € 655.000 inclusief btw.
Nieuwsoverzicht