naar inhoud
Ophokplicht

Opheffing verstrengde maatregelen Stuivekenskerke - nog steeds ophokplicht

08 jan
De tijdelijke bufferzone in Stuivekenskerke na de vaststelling van een besmetting van vogelgriep in onze stad is opgeheven. De bijkomende maatregelen vallen hier dus weg, ophokplicht is nog steeds verplicht. De vogelgriep circuleert nog steeds in ons land.

Ophokplicht nog steeds van kracht

Er geldt nog steeds een ophokplicht in ons land. Pluimvee moet worden opgehokt of zodanig
afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. 

Meer info

Voor meer info, surf naar http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp 

Nieuwsoverzicht