naar inhoud
vijf mensen bij foto van een klaproos

LDC De Klaproos Vladslo

22 sep
Nieuw lokaal dienstencentrum van WZC Cassiers. Vanaf 1 oktober kunnen de senioren van groot-Diksmuide elkaar ontmoeten in het gloednieuwe lokaal dienstencentrum in Vladslo.

Hechte samenwerking met de vele lokale partners en de buurt versterkt sociale cohesie

 Door de mensen dit sociaal vangnet aan te bieden, lopen ze minder risico op vereenzaming, zeg maar een van de grote problemen van vandaag. Via het Lokaal Dienstencentrum De Klaproos ontwikkelen deze mensen een ruimer sociaal netwerk en verhoogt hun zelfredzaamheid door de waaier aan activiteiten die er aangeboden worden. Dit alles verloopt in hechte samenwerking met het dienstencentrum Ten Patershove van Diksmuide. Natuurlijk wordt hiervoor een stevige samenwerking opgezet tussen de vele partners in de regio: de lokale besturen, adviesraden, eerstelijnsactoren, vrijwilligers, verschillende professionele betrokkenen, de buurtbewoners en de lokale verenigingen. Meteen wordt ook de sociale cohesie in de buurt versterkt.

Hoe de waaier aan diverse activiteiten er zal uitzien, hangt rechtstreeks af van de noden ter plaatse. Daarom wordt er nu bij de lokale ouderen, vrijwilligers en verenigingen gepolst naar hun wensen en behoeften. De eerste dienst die in deze context van start gaat, is de Minder Mobielen Centrale. Voor dit initiatief kunnen nog extra vrijwillige chauffeurs zich melden bij de verantwoordelijke van De Klaproos (contactgegevens zie onderaan).

Klaproos: de naam is geen toeval

 Dat het nieuwe open dienstenhuis de naam ‘De Klaproos’ krijgt, is geen toeval. De wilde bloem staat over zowat de hele wereld symbool voor de streek. De klaproos verspreidt heel mild haar zaadjes en ontkiemt alleen op een bodem die in beweging is. Kan het symbolischer voor een dienstencentrum dat permanent in beweging wil zijn en met diverse activiteiten zal uitpakken om de streekbewoners te bereiken en hun sociaal welzijn te verhogen? En met een knipoog: de gebruikers van het nieuwe LDC zullen ongetwijfeld heel dikwijls een ‘klapke’ met elkaar en met de medewerkers slaan…

LDC is nieuwe toegangspoort tot open zorgsite in Vladslo

Kortom, met het gloednieuw lokaal dienstencentrum  willen initiatiefnemer WZC Cassiers en de partners een inclusieve, zorgzame buurt creëren waar elke inwoner zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan blijven wonen.

Het LDC De Klaproos maakt samen met het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof  en het dienstenchequebedrijf Partoe deel uit van het zorgcentrum Cassiers in Vladslo.  Hier zullen de thuiszorgondersteunende diensten elkaar versterken zodat het team vlot kan inspelen op de uiteenlopende noden en vragen van de gebruikers. En zo wordt er met het nieuw LDC als toegangspoort verder gebouwd aan de open zorgsite van Vladslo.

Meer info? Contacteer mevrouw Patricia Azou, verantwoordelijke van LDC De Klaproos Vladslo

Nieuwsoverzicht