naar inhoud

Politiebesluit gouverneur i.v.m. seizoensarbeid

03 sep
Op 25 augustus 2020 vaardigt provinciaal gouverneur Carl Decaluwé een aangepast provinciaal besluit uit met betrekking tot seizoensarbeid en het COVID-19 virus. Wat dit besluit inhoudt kan je hieronder lezen, het ondertekende politiebesluit kan je via de downloads rechtsboven raadplegen.

Artikel 1

Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie West-Vlaanderen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio die in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. 

Artikel 2

De werkgevers in de provincie West-Vlaanderen kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoensarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dienen bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te raadplegen. 

Artikel 3

De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie West-Vlaanderen tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand luidens artikel 2 een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Artikel 4

Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.

Artikel 5

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 31 oktober 2020

Artikel 6

De lokale en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van deze verordening. 

Artikel 7

Dit besluit vervangt het besluit van 25 augustus 2020 en zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de provincie West-Vlaanderen en worden bekendgemaakt via gemeentelijke en provinciale websites. 

Een afschrift wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:

  • de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken;
  • de NCCN;
  • de burgemeesters van de provincie West-Vlaanderen;
  • de bestuurlijke directeur-coördinatoren van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen;
  • de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie West-Vlaanderen

Bijkomende nuttige informatiebronnen

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

 • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

 • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

 • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

 • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis

Nieuwsoverzicht