naar inhoud
Trapgevel Diksmuide

Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

25 aug
Tot 17 oktober loopt een openbaar onderzoek voor de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) in Diksmuide. In dat plan vind je de langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van ons volledige grondgebied.

Een ruimtelijk structuurplan geeft het kader aan voor een gewenste ruimtelijke structuur. Dit plan doet geen uitspraken over concrete percelen of het afleveren van concrete vergunningen. Het is een plan dat antwoord geeft op uiteenlopende cruciale vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op welke locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel landbouwgrond?

Wat is een RUP dan wel?

Verwar een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) niet met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Terwijl een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan de globale toekomstvisie weergeeft, vertaalt een ruimtelijk uitvoeringsplan dit in concrete voorschriften voor een bepaald gebied. De opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is dus de leidraad voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Diksmuide heeft één GRS, dat vertaald werd in een RUP centrum Diksmuide, centrum Leke, Pervijze, enzovoort. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd in 2005 goedgekeurd en wordt nu dus aangepast aan de toekomstige ruimtelijke noden. Het plan bestaat uit een informatief, richtinggevend en bindend deel. Het bindend deel is bindend voor de overheid die het plan opmaakt maar vormt geen beoordelingsgrond bij het toestaan of weigeren van omgevingsvergunningen.

Kijk de plannen in of kom naar de infomarkt

Het plan ligt tot en met 17 oktober voor iedereen ter inzage in het administratief centrum (Heernisse 6), in de bibliotheek en in het stadhuis. Je kunt de documenten in die periode ook inkijken op www.diksmuide.be/ruimtelijke-planning. Op zaterdag 12 september organiseert de stad tussen 9 en 12 uur een infomarkt in zaal Gerlacus van ldc Ten Patershove (Maria Doolaeghestraat 2).

Bezwaren of opmerkingen

Bezwaren of opmerkingen kan je tot 17 oktober indienen via ruimtelijke.ordening@diksmuide.be of door een brief (tegen ontvangstbewijs of aangetekend) te versturen naar het administratief centrum (Heernisse 6). Richt je hierbij tot de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (Gecoro) van Diksmuide. De Gecoro behandelt alle opmerkingen en formuleert een advies aan de gemeenteraadsleden. Na definitieve vaststelling in de gemeenteraad moet de provinciale Deputatie finaal goedkeuring geven.

Nieuwsoverzicht