naar inhoud
stapel geld munten

Coronacijfers

25 jun
Corona heeft heel wat fysieke, mentale, sociale en financiële gevolgen, ook voor onze stad. Onze financiële dienst berekende hoe we het virus in de stadsportefeuille voelen*.

Extra corona-uitgaven = € 320.925

Ontsmettingsmateriaal, interne kosten thuiswerk, mondmaskers, vloerstickers handelaars, Diksmuidebonnen, ..

Minder uitgaven = € 241.482

Uitstel van evenementen zoals het Feniksspektakel op de Grote Markt, annulaties van evenementen zoals de Paasfoor, Boter- en Kaasfeesten, ..

Sommige kosten, zoals die voor het Feniksspektakel op de Grote Markt,  worden integraal verzet naar 2021, en worden dus uitgesteld. Dit is dit jaar dus een grote uitgave die wegvalt, maar volgend jaar kan je dit wel als een extra corona-uitgave beschouwen.

Minder opbrengsten = € 137.835 

Vrijstelling belastingen, verhuur zalen, tickets evenementen, inschrijvingsgelden vakantiekampen, ..

Coronasubsidies = € 368.370

Onze stad ontving subsidies voor de aankoop van mondmaskers (€1/inwoner), het noodfonds voor cultuur, sport en jeugd, de West-Vlaamse campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ (€1/inwoner), ...

*Met deze cijfers wordt rekening gehouden in de eerste meerjarenplanwijziging. De financiële gevolgen van de coronacrisis zullen zich ook de komende weken en maanden nog laten voelen. Die cijfers worden meegenomen in een volgende aanpassing van het meerjarenplan.  

Als gevolg van het coronavirus liepen ook verschillende kleine en grote acties uit het meerjarenplan vertraging op. Zo komt de fietsenstalling aan het stadhuis er drie maanden later dan gepland, kon het participatietraject in het voormalige zwembad nog niet opgestart worden en duren de bouwwerken (kerk Lampernisse en Beerst, uitbreiding school Beerst en omgevingswerken OC Woumen) ruim 1 maand langer.

Nieuwsoverzicht