naar inhoud

Bekendmaking terinzagelegging ontwerp project-MER BAILLEUL GEORGES/BRAKHOF LV

11 mei
Het stadsbestuur deelt mee dat door Bailleul Georges/Brakhof BV een aanmelding/ontwerp-MER werd ingediend bij het Departement Omgeving, Team Milieueffectrapportage.

Het Project-Mer heeft betrekking op een exploitatie met als adres IJzerdijk 93, 8600 Diksmuide en met kadastrale omschrijving DIKSMUIDE 15 AFD, sectie B, nummers 0052A- 0060A- 0069R- 0070T- 0070V- 0070W- 0080A.

Het betreft een ontwerp project-MER in het kader van de aanvraag tot het hervergunnen en uitbreiden van een varkenshouderij.

De procedure tot behandeling van bovenvermeld project-MER werd opgestart door het Departement Omgeving, Team Milieueffectrapportage, onder het nummer PR3266.

Meer informatie over de aanvraag: https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank - nr. PR3266.

De aanvraag ligt ter inzage van het publiek van 11/05/2020 tot en met 10/06/2020. Dit onverminderd de regelgeving van openbaarheid van bestuur. De bundel kan worden ingekeken via bovenstaande link of in het Administratief Centrum, Heernisse 6 tijdens de openingsuren en op afspraak.

Nieuwsoverzicht