naar inhoud
draaitafel op fuif

Stadsbestuur wil loods huren als tijdelijk alternatief voor Boterhalle

01 apr
Als tijdelijk alternatief voor de Boterhalle wil het stadsbestuur een loods huren. Zo kunnen diverse evenementen zoals fuiven toch doorgaan. Deze loods wordt vermoedelijk gehuurd tot eind 2022. De gemeenteraad moet zich hierover eind april nog buigen.

In maart vorig jaar besliste het college van burgemeester en schepenen om de Boterhalle niet langer te verhuren. Het gebouw voldeed niet langer aan de huidige veiligheidsvoorschriften. Een groot probleem voor de organisatoren van evenementen in het gebouw. In afwachting van de vernieuwde site heeft het stadsbestuur nu een alternatief: een loods in de Polderstraat 10. De loods is eigendom van Brandstoffen Bolle. Vorige week gaf Brandweer Westhoek alvast een positief brandpreventieadvies. De dienst gebouwen maakt op dit moment een raming van de noodzakelijke kosten om de loods volgens de veiligheidsnormen gebruiksklaar te maken.

Details over de zaal

De zaal heeft een oppervlakte van 575 m² (35 x 16,5) en een ruime koelcel van 135 m² (14,5 x 9,5), en heeft een capaciteit van maximum 750 personen. Voor een eetfestijn van een vereniging gaat dat vermoedelijk tot 350 à 400 aanwezigen.

Datum ingebruikname nog niet gekend

Als de gemeenteraad dit punt goedkeurt in de zitting van 27 april, dan kan het huurcontract starten op 1 mei. We huren deze loods vermoedelijk tot eind 2022. Het contract is verlengbaar met één jaar. De bouw van de nieuwe Boterhalle is één van de prioriteiten van het meerjarenplan ‘86 acties voor 8600’. In de Boterhalle vonden jaarlijks een zestal fuiven plaats. We zullen de loods ook gebruiken voor eigen initiatieven zoals het fietsparcours en de vakantiekampen.

Nodige aanpassingswerken

Er moeten nog een aantal werken gebeuren om de zaal brandveilig te maken. Zo moeten er op twee locaties nooduitgangen komen, met een totale nuttige breedte van 7,50 meter. Er moeten ook nog vier brandblussers voorzien worden, noodverlichting en een intern nood- en evacuatieplan. Daarnaast komt er een mobiele verwarmingsinstallatie en gebeurt er een aangepaste omgevingsaanleg met een pad naar de ingang en een afsluiting naar Sparkevaardeke.

Vroegere bestemming

Sinds 1998 is Devisch Foodservice bvba eigenaar van deze loods. Dit bedrijf is van een kleine zuivelhandel gegroeid naar een grote onderneming met een volledig uitgebreid gamma voor de toelevering naar de horeca, van zuivel, diepvries, vers, dranken tot non-food. In 2019 verhuisde deze firma naar Veurne. De loods is eigendom van Brandstoffen Bolle, Polderstraat 12.

 

 

Nieuwsoverzicht