naar inhoud
Drugslab Dodengang

Reiniging afvalwater drugslab start vanaf 3 maart

02 mrt
Morgen (3 maart) wordt de installatie geplaatst die het afvalwater nabij café de Dodengang zal reinigen. De testopstelling met een staal, die hier aan vooraf ging, gaf een resultaat dat voldeed aan de basiskwaliteitsnormen voor het oppervlaktewater. Hierdoor kan de definitieve reiniging starten.

In juli 2019 werd in café De Dodengang een drugslab ontdekt. Het water in de gracht naast het café bleek verontreinigd en werd meteen afgedamd. De stad liet hier in samenwerking met de brandweer analyses op uitvoeren (via SGS Belgium NV). Uit het verslag van de analyse bleek dat er 30 mg/liter amfetamines in het afvalwater aanwezig was. Na grondig overleg met de adviseur gevaarlijke stoffen van Brandweer Westhoek opteerde de stad voor het plaatsen van een mobiele actief koolfilter.

Testopstelling gaf een goed resultaat

Er werd eerst via een testopstelling nagekeken bij de firma Desotec of het effluent wel degelijk voldoet aan de lozingsnormen. Dat blijkt nu het geval te zijn waardoor we overgaan tot zuivering ter plaatse. Dinsdag 3 maart worden drie filterunits geïnstalleerd. Twee hebben een zandfilter en een bevat een actief koolfilter. Het college van burgemeester en schepenen gaf vorige week alvast haar fiat om het gereinigde water daarna over te pompen in een aanpalende gracht. Westkustpolder volgt de situatie verder op samen met de milieudienst van Diksmuide.

Volume

De inschatting van de reiniging is gemaakt op basis van 150 m³. Dit volume zou vijf tot zeven dagen in beslag nemen om te zuiveren. Door de hevige regenval van de afgelopen weken gaat het mogelijk om meer water waardoor het reinigingsproces iets langer kan duren.

Kostenplaatje

De stad staat voorlopig in voor de kosten. Die zijn ondertussen opgelopen tot 10.000 euro (analyse, ondersteuning en technische installaties). We proberen de kosten via onze rechtsbijstand te verhalen op de daders.

Nieuwsoverzicht