naar inhoud
Affiche FOD Volksgezondheid

Enkele tips om het coronavirus tegen te houden

26 feb
Het coronavirus Covid-19 is momenteel een veelbesproken onderwerp. Het virus brak eind vorig jaar uit in China, en meer specifiek de regio Wuhan. Omdat de kans bestaat dat het uiteindelijk ook België bereikt, stellen de Belgische gezondheidsautoriteiten en de gezondheidssector zich zeer waakzaam op.

Ze zetten alle mogelijke middelen in om de volksgezondheid te beschermen. Ze geven enkele tips mee die ook voor jou nuttig zijn.  

Wat kan je doen?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kan je de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

Als voorzorgsmaatregel:

 • Was regelmatig je handen
 • Bedek je neus en mond als je hoest/niest
 • Vermijd nauw contact met personen met luchtwegaandoeningen zoals niezen en hoesten of draag bij contact een mondmaskertje
 • Tracht in goede conditie te blijven
 • Panikeer niet

Bij infectie, wanneer iemand grieperig wordt:

 • Handel zoals bij een gewone griep
 • Verwittig de huisarts als je vermoedt dat het om een corona besmetting gaat.
 • De huisdokter beslist vervolgens andere maatregelen die genomen moeten worden.

Zie ook de affiche van FOD Volksgezondheid (bijgevoegde foto).

Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Eerst en vooral zijn de ziektesymptomen het best vergelijkbaar met die van het griepvirus Influenza. Typische verschijnselen zijn dan koorts, onwel voelen, zeer verkouden zijn, keel- en hoofdpijn hebben.

Het grootste gevaar van dergelijke virusinfecties is dat ze bepaalde mensen doodziek kunnen maken. Dat zijn dan mensen met een verzwakte weerstand zoals patiënten van chemotherapie, mensen die in behandeling zijn voor een aandoening of simpelweg oude en verzwakte personen. Daar bestaat de kans dat er zich complicaties voordoen zoals longontsteking, hartfalen of sepsis waarop uiteindelijk de dood kan volgen.

Voor een normale, gezonde persoon zal corona slechts aanvoelen als een ‘gewone’ griep. Dat is zeker niet te onderschatten, maar in normale omstandigheden ook helemaal niet levensbedreigend. Er is dus geen reden tot paniek!

Meer informatie

Wens je meer informatie over het coronavirus Covid-19 dan kan je terecht op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Daar vind je:

 • info over het virus (oorsprong, etc…)
 • het laatste nieuws i.v.m. Covid-19
 • een FAQ-gedeelte
 • hoe België zich voorbereidt
 • ‘Waar kan je terecht?’
Nieuwsoverzicht