naar inhoud

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag - Viconiastraat 4, 8600 Diksmuide

21 feb
Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag tot het hernieuwen, wijzigen en uitbreiden van een rundvee-en kippenfokkerij + bouwen van een rundveestal na gedeeltelijk slopen silo's, aanleg vijver en regularisatie van betonverharding gelegen in de Viconiastraat 4, 8600 Diksmuide

De Vlaamse Regering besliste op 24 maart 2020 (*) om alle lopende openbare onderzoeken op te schorten. Deze zullen, zonder tegenbericht, voor de resterende termijn hernomen worden na 24 april 2020.

Dit houdt in dat lopende openbare onderzoeken (reeds gestart maar nog niet afgelopen op 24 maart) verplicht worden opgeschort. De resterende dagen zullen worden hernomen na 24 april.

Voorbeeld: Indien uw openbaar onderzoek werd opgestart op 4 maart, dan loopt het in normale omstandigheden af op 2 april. Door het besluit van de Vlaamse Regering wordt het verplicht opgeschort op 24 maart. Dit betekent dat het openbaar onderzoek na 24 april hernomen zal worden voor een resterende termijn van 9 dagen. 

* Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning

Nieuwsoverzicht