naar inhoud
Yserheem

Woonzorgcentrum Yserheem wil vooruit

18 dec
In ons woonzorgcentrum Yserheem willen we gelukkige bewoners en medewerkers. Daarom vinden we het belangrijk om kritisch na te denken over onze huidige werking. Tegelijkertijd is het een opportuniteit om ons maximaal voor te bereiden op de toekomst.

Hiervoor stelden we vzw Anker aan om een audit over de werking en organisatie van woonzorgcentrum Yserheem op te maken. Het rapport werd gisteren voorgesteld aan het bestuur en het personeel van het woonzorgcentrum.

Vraagstelling

Het personeel voelde de voorbije periode een hoge werkdruk en er heerste ontevredenheid. Het bestuur wilde dit niet naast zich neerleggen en nam daarom initiatief voor een doorlichting van de werking. Het is de bedoeling om dit gevoel te objectiveren en te zoeken naar oplossingen. De audit gebeurde echt op de werkvloer, via gesprekken en observaties. Zowel de medewerkers van de zorg, de ondersteunende diensten en de leidinggevenden werden betrokken. Er was een grote bereidwilligheid om hieraan mee te werken en in alle openheid de nodige input te geven.

In de audit komt duidelijk naar voren dat de medewerkers de beste intenties hebben met de bewoners. De nodige middelen zijn voorhanden maar worden niet altijd optimaal benut. Vzw Anker maakte een rapport op met daarin de sterktes van de werking van het woonzorgcentrum, en gaf ook verbeterpunten en mogelijkheden mee. De uitdaging nu is om samen aan de slag te gaan, dienstoverschrijdend na te denken en de werking bij te sturen in functie van het welzijn van bewoners en medewerkers.

Een aantal voorbeelden van de sterktes

  • Medewerkers zorgen met beste intentie voor de bewoners
  • De nodige middelen zijn voorhanden
  • Warme keuken in eigen beheer
  • Nieuwbouw met veel faciliteiten
  • Bereidwilligheid en betrokkenheid van het bestuur om te doen wat moet

Topprioriteiten

  • Optimaal gebruik van het zorgdossier in functie van de bewoner.
  • Medicatieprocedure verfijnen.
  • Werkplanning van de medewerkers verbeteren.
  • Maaltijden elke dag afstemmen op de noden van de bewoners.

Vanaf vandaag gaan we samen met het personeel aan de slag.

Nieuwsoverzicht