naar inhoud
Groen met de Yzertoren op de achtergrond

Natuurbeheerplan provinciedomein IJzerboomgaard

01 okt
Sinds kort ontdek je in de schaduw van de IJzertoren provinciedomein de IJzerboomgaard. Het domein herbergt een schat aan planten en dieren. Stad Diksmuide stelde samen met studiebureau Greenspot, De Groene kans vzw en de lokale natuurverenigingen een natuurbeheerplan op.

Wie de IJzerboomgaard bezoekt ontdekt er een recreatief domein vol water- en natuurelementen, een kampeerweide, speelplein, kinderboerderij, café, pluktuin en samentuin. Om er zeker van te zijn dat het vele spelen, fietsen en genieten er met respect voor de natuur gebeurt, werd een natuurbeheerplan opgesteld.

Spelen, met mate

Van de 12,5 hectare groenzones die het domein telt, wordt 25% natuurstreefbeeld. Hier komt een bloemenrijk grasland waarop intensieve recreatieve activiteiten niet toegestaan zijn. Om vleermuizen niet af te schrikken komt rond de waterpartijen geen bijkomende verlichting. Ook kikkers, salamanders en andere amfibieën worden extra beschermd door geleiding te voorzien naar veilige amfibietunnels.

Toegankelijkheid

In het toegankelijkheidsreglement en bijhorende kaart worden de paden, de speelzone en de toegelaten activiteiten aangeduid. Fietsers mogen op alle verharde paden rijden en de speelzone met speelvijver en –toestellen is steeds toegankelijk voor minderjarige jongeren en hun begeleiders. Ten noorden van de hoeve is een grote kampeerweide voor jeugdverenigingen. Uitbating ervan gebeurt via De Groene Kans.

Naast de kampeerweide baat de Groene Kans ook de cafetaria, kinderboerderij en de pluktuin uit. In de loods worden de biologische siropen en sappen van Vlierbos gemaakt.

Je kunt het natuurbeheerplan inkijken tot en met 5 november 2019 in de stadsbibliotheek of downloaden op www.west-vlaanderen.be. Opmerkingen of bezwaren maakt je over aan het Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck, Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1.2 bus 74/3 8200 Brugge of via lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing en goedkeuring  van het natuurbeheerplan treedt het splan voor 24 jaar  in werking.

Zaterdag 5 oktober vindt om 14 uur een wandeling over het plan plaats. Start aan de parking van de IJzertoren. Deelnemers krijgen na het wandelen een drankje in het café van het domein.

 

 

Nieuwsoverzicht