naar inhoud
kind op schoolbank

Studietoelage

01 jul
Op 1 januari is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en dus geïntegreerd in het Groeipakket.

Ben je een leerling in het kleuter-, lager of secundair onderwijs?

 

Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de dienst Studietoelagen. Jouw uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds) zal automatisch berekenen of je in aanmerking komt voor de schooltoeslag en deze uitbetalen vanaf september 2019.

Of je recht hebt, is afhankelijk van jouw gezinsinkomen.

 

Ben je een student hoger onderwijs?

 

Je moet nog steeds een aanvraag indienen bij de dienst Studietoelagen. Dit kan vanaf 1 augustus tot en met 1 juni 2020. Je kunt dit via www.studietoelagen.be (met token of elektronische identiteitskaart).

 

Voor hulp en advies bij je aanvraag kun je langsgaan bij de studentenvoorziening (Stuvo) van je universiteit of hogeschool of bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.

 

i

Sociaal Huis

IJzerheemplein 4

051 793 793

sociaal.huis@diksmuide.be

 

www.studietoelagen.be en www.centenvoorstudenten.be

Nieuwsoverzicht