naar inhoud
parkeerverbod parking Beerstblote

Maaiwerken Beerstbloteparking op 19 juni

14 jun
Woensdag 19 juni worden de bermen aan de Beerstbloteparking gemaaid. Er is parkeerverbod voorzien. Het ene deel wordt in de voormiddag uitgevoerd, het andere in de namiddag.

Planning:

- kant Beerstblotepad (rood op de tekening): parkeerverbod van 7 - 12 uur

- ander stuk (geel op de tekening): parkeerverbod van 12 - 16.30 uur

Nieuwsoverzicht