naar inhoud
glimworm

Glimmen de wormen in Diksmuide

03 jun
Wie in Diksmuidse zomernachten wel eens op wandel gaat,kan verrast worden door een merkwaardig lichtje in de wegberm. Het lijkt op het stand-by lichtje van een pc, maar wellicht gaat het om het loklichtje van de grote glimworm. Vooral de polder van Nieuwkapelle is een echte ‘hotspot’ in de Westhoek.

De glimworm is eigenlijk geen worm maar een keversoort. Vroeger had je ze wel meer. Misschien doen ze bij een aantal mensen een lichtje branden? Sommigen zullen zich eerder de vliegende lichtjes herinneren. Dat was echter de kleine glimworm, die bij ons helemaal van de radar is verdwenen. Door biotoopverlies, intensief beheer, lichtvervuiling en pesticidengebruik is ook de grote glimworm eerder zeldzaam geworden. Dat er zich in en rond Nieuwkapelle nog een behoorlijke populatie weet staande te houden, is opmerkelijk. 

De vleugelloze wijfjes van de grote glimworm verblijven het liefst in vochtige zones van bijvoorbeeld wegbermen, oevers, tuinen, oud grasland, parken en bosranden. Met hun geel-groen lichtgevend achterlijfje lokken ze in juni en juli de donkere, vliegende mannetjes uit de lucht. Ook de larven geven een zwak licht af. Grote glimwormen zijn rovers die het ‘s nachts vooral gemunt hebben op nachtactieve slakken.

Wim Packet volgt al geruime tijd de populatie in Nieuwkapelle van nabij op. Hij is benieuwd naar andere locaties waar ze nog te vinden zijn. Hij roept iedereen op om waarnemingen te melden via wim.packet@gmail.com. Ook als je geïnteresseerd bent in een laatavondwandeling mag je contact opnemen met Wim. Via mail word je persoonlijk uitgenodigd. In samenwerking met de werkgroep Wegbermen van de stedelijke milieuraad en het Regionaal Landschap Westhoek gaan we dan begin juli op zoek naar deze mysterieuze lichtpuntjes in het duister. Iedereen welkom!

 

i
Dienst milieu
Heernisse 6
051 79 31 40
milieu@diksmuide.be

Nieuwsoverzicht