naar inhoud
gemeenschapswacht Sandra

Sandra en Pieter, gemeenschapswachten met een missie

29 apr
Onze gemeenschapswachten Sandra en Pieter zetten zich elke dag vol enthousiasme in om van Diksmuide een leefbare stad te maken. Geen eenvoudige taak. Want nog al te vaak wordt duidelijk dat er heel wat misverstanden bestaan over hun job. Dat vraagt om een interview!

Wat is het grootste misverstand over jullie job als gemeenschapswacht?

De meeste mensen denken dat we parkeerwachters zijn. Dat komt wellicht door onze paarse outfit. Maar dat is absoluut niet wat we doen. Wij zijn eigenlijk de ogen en oren van de stad. Mensen kunnen bij ons terecht om problemen en zaken te melden. Iedereen mag ons aanspreken en dan geven wij dit door aan de bevoegde stadsdiensten. In het digitale tijdperk zijn wij als het ware een wandelende meldingsfiche!"

 Waaruit bestaat een job als gemeenschapswacht zoal?

We hebben veel wandel-, fiets- en autotrajecten. Diksmuide heeft een groot grondgebied, we gaan in iedere deelgemeente regelmatig langs en inspecteren ook het centrum. Per dorp controleren we bijvoorbeeld de speelpleintjes zodat kinderen veilig kunnen spelen. We hebben ook oog voor zwerfvuil, hondenpoep en kadavers en geven de meldingen rechtstreeks door aan onze collega’s als werkopdracht. We combineren onze wandeltrajecten soms met het bedelen van bewonersbrieven. We volgden ook de opleiding tot GAS-vaststeller. Betrappen we iemand op sluikstorten of het niet opkuisen van hondenpoep, dan maken we hier een vaststelling van. De GAS-ambtenaar beslist dan of die persoon een GAS-boete krijgt.”

 “Daarnaast hebben we projecten die regelmatig terugkomen. Zo begeleiden we jaarlijks de kinderen van het derde en vierde leerjaar in fietsvaardigheid en doen we oefensessies met leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zodat ze slagen in het fietsexamen. We organiseren ook af en toe fietsgraveeracties. Dit doen we trouwens binnenkort op 11 mei tijdens het evenement ‘Kidsmuide hapt en trapt’.”

Wat is het moeilijkste aan jullie job?

“Sommige mensen zijn onvriendelijk tegen ons. Mogelijk is dit omdat ze niet weten wat onze job inhoudt, maar dat maakt het soms wel lastig. We proberen zelf altijd vriendelijk te blijven en oplossingen te zoeken. Tenslotte zijn we er om Diksmuide leefbaar te maken. Niemand houdt ervan om te leven in een stad vol hondenpoep of zwerfvuil. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om hieraan mee te helpen. We hopen dus ons steentje bij te dragen door mensen te informeren en sensibiliseren. Als je ons in het straatbeeld ziet, spreek ons gerust aan om iets te melden of een suggestie te geven van hoe het beter kan.”

 

i

Dienst openbare ruimte

Heernisse 6

051 79 31 21

groen@diksmuide.be 

Nieuwsoverzicht