naar inhoud
lachende vrouw

Incontinentieforfait en andere tegemoetkomingen

04 apr
De kosten voor incontinentiemateriaal kunnen soms hoog oplopen. Er bestaan een aantal tegemoetkomingen vanuit de mutualiteit en andere organisaties die kunnen helpen deze kosten te dragen.

Binnen de ziekteverzekering bestaan er twee verschillende forfaits: een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende personen (groot forfait) en een voor personen die niet afhankelijk zijn (klein forfait). Je kunt de forfaits niet samen ontvangen.

 Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevende personen (groot forfait)

Een tegemoetkoming van 512,92 euro per jaar.

Wie gebruikmaakt van thuisverpleging en aan de voorwaarden voldoet ontvangt de tegemoetkoming automatisch. Wie geen gebruikmaakt van thuisverpleging en zwaar zorgbehoevend is, kan contact opnemen met de mutualiteit om het recht te onderzoeken.

 Incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn (klein forfait)

Een tegemoetkoming van 167,42 euro per jaar.

De aanvrager moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • een onbehandelbare vorm van incontinentie hebben;
  • geen incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen (zie hierboven);
  • niet verblijven in een woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling;
  • nog geen tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal hebben ontvangen.

 Je huisarts moet een aanvraagdocument invullen. Dit document kun je ophalen bij je mutualiteit of in het Sociaal Huis. Als je huisarts dit document heeft ingevuld, kun je het terugbezorgen aan de mutualiteit. De adviserend geneesheer van de mutualiteit gaat dan na of je recht hebt op het incontinentieforfait. Als je recht hebt, wordt het incontinentieforfait toegekend voor de periode van drie jaar. Daarna moet je opnieuw een aanvraag doen.

 Andere tegemoetkomingen

Personen met incontinentieproblemen kunnen ook recht hebben op andere tegemoetkomingen. Zo geeft het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal en geven de meeste mutualiteiten een tussenkomst bij de aankoop van incontinentiemateriaal. Aan deze tegemoetkomingen zijn voorwaarden verbonden.

 Wil je hierover meer informatie? Ga dan langs bij de dienst Maatschappelijk Werk van jouw mutualiteit. 

i

Sociaal huis

IJzerheemplein 4

051 793 793

sociaal.huis@diksmuide.be

 

Nieuwsoverzicht