naar inhoud
lachende vrouw

Gratis huisvuilzakken voor medisch afval

04 apr
Diksmuide voorziet al enkele jaren gratis huisvuilzakken voor personen die chronische incontinentieproblemen, stoma of peritoneale dialyse hebben.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent op datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of wachtregister van stad Diksmuide.
 • Je verblijft niet in een rust- of verzorgingstehuis en maakt geen deel uit van een gemeenschap.
 • Medische situatie
  • Je lijdt aan chronische incontinentie en ontvangt één van de twee incontinentieforfaits van een mutualiteit

OF

  • Je hebt een stoma of krijgt een peritoneale thuisdialyse.

OF

  • Je hebt gezondheidsproblemen, die veel medisch afval met zich meebrengen en niet onder bovenstaande medische problemen vallen. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist of er gratis huisvuilzakken kunnen worden toegekend.
 • De leeftijd
  • Personen die lijden aan chronische incontinentie moeten de leeftijd van drie jaar hebben bereikt.

OF

  • Bij personen met een stoma en patiënten met peritoneale thuisdialyse is er geen leeftijdsvoorwaarde.

 

Hoe aanvragen?

Kom langs bij het Sociaal Huis of download het aanvraagformulier op www.diksmuide.be.

Als je iemand die niet bij je inwoont gratis huisvuilzakken laat ophalen, dan moet je getekende aanvraagformulier en (een kopie van) je identiteitskaart meegeven. Als je voldoet aan de voorwaarden, krijg je 40 gratis huisvuilzakken.

Wat breng je mee naar het Sociaal Huis?

Voor personen die lijden aan chronische incontinentie: bewijs dat je recht hebt op een incontinentieforfait (zie artikel op pagina XX).

 Voor personen met een stoma of peritoneale thuisdialyse: een doktersattest van maximum twee maanden oud waaruit blijkt dat de persoon lijdt aan één van bovenstaande aandoeningen.

 Als je een afwijking wil vragen, breng je een briefje van de specialist mee waarop staat welk soort medisch materiaal je gebruikt en hoe vaak je deze nodig hebt. 

i

Sociaal huis

IJzerheemplein 4

051 793 793

sociaal.huis@diksmuide.be

 

Nieuwsoverzicht