naar inhoud
dossierkast

Alle akten worden voortaan digitaal verzameld

04 apr
Alle akten (huwelijken, erkenningen, overlijdens, geboortes …) worden vanaf nu digitaal opgemaakt bij de dienst burgerzaken en digitaal verzameld in DABS (Databank Akten Burgerlijke Stand). Tot en met 30 maart gebeurde dit op papier en werden ze bewaard in het eigen archief.

Uiteraard moet je nog persoonlijk langskomen om te huwen, een kind te erkennen … Bij bepaalde procedures moet je zoals voordien documenten kunnen voorleggen. Welke documenten dit precies zijn kun je nalezen op www.diksmuide.be.

Wat verandert er?

      Akten vóór DABS        Akten vanaf DABS
 • Burger(s) en ambtenaar burgerlijke stand ondertekenden de akte op papier. 
 • De ambtenaar burgerlijke stand of een gemachtigd beambte ondertekent digitaal de akte.
 • Akten werden op papier bijgehouden in het archief van de burgerlijke stand. 
 • Alle akten van over heel België worden digitaal bijgehouden in een databank.
 • Akten konden enkel worden aangevraagd in de gemeente of stad waar het feit plaatsvond. 
 • Alle akten kunnen worden opgevraagd bij de dienst burgerzaken waar de burger woont.
 • Indien de burger een kopie nodig had van de akte werd dit voor eensluidend verklaard door een gemachtigd ambtenaar van de burgerlijke stand. 
 • De burger kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij de dienst burgerzaken. De akte wordt op papier afgegeven met een zegel die drie maanden geldig is.

 

Wat gebeurt er met de ‘oude’ papieren akten?

Deze worden ingescand en in de DABS gemigreerd. Praktisch wil dit zeggen dat de al opgemaakte akten op papier blijven bestaan maar worden toegevoegd aan de databank. Telkens je een ‘oude’ akte nodig hebt, zal dit worden afgeleverd vanuit de DABS.

Kom op afspraak of vraag attesten online aan.

 • Je hoeft dan niet te wachten. Maak een afspraak online, telefonisch of via mail.
 • Akten en attesten kun je online via het e-loket opvragen. We sturen het attest dan per post op. Of vraag de documenten aan met je eID en ontvang ze onmiddellijk in je mailbox.
 • Uiteraard kun je nog steeds langskomen bij de dienst burgerzaken wanneer het best past.
 • Attesten en akten kun je ook aan de balie vragen.

  

i

Dienst burgerzaken

Grote Markt 6

051 79 30 10

burgerzaken@diksmuide.be 

Nieuwsoverzicht