naar inhoud
Oud en jong

Project zorgethiek na oproep minister Vandeurzen krijgt vorm

19 dec
Woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide stelde zich begin dit jaar kandidaat na de oproep van minister Vandeurzen om praktijken van zorgethiek te delen. Yserheem werd als één van de tien woonzorgcentra in Vlaanderen geselecteerd.

Een aantal specifieke acties worden hiervoor uitgewerkt in 2019: het wisselen van job en ‘bewoner voor één dag’.

 

Woon- en zorgcentra vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. Ze proberen een zo goed en betekenisvol mogelijk leven te geven aan oudere zorgbehoevende mensen. Zij hebben vaak al heel wat meegemaakt en hebben maar een beperkt verweer tegen wat hen overkomt. Ze zijn afhankelijk van de goede wil, de aandacht, de oplettendheid en de inspanningen van anderen. Goede zorg verzekeren is geen sinecure. Wanneer kan je immers spreken van goede zorg? Dat is voor iedereen anders. Deze insteek bracht de medewerkers van Yserheem tot het thema ‘zorgethiek’.

 

Kandidatuur projectoproep

In het voorjaar van 2018 lanceerde minister Vandeurzen een projectoproep. Die richtte zich tot alle woonzorgcentra die zorgethiek als essentieel beleidsdomein willen benoemen. Een thema dat ons erg aansprak. Yserheem stelde zich kandidaat en werd geselecteerd voor de projectoproep ‘ethisch verantwoorde zorg-ruimte voor relaties’.

 

Annelien Markey (Welzijncoördinator) en Mieke Van Eenoo (referentieverpleegkundige Dementie) trekken het project intern. Ze woonden verschillende lerende gemeenschappen rond het thema bij in Brussel en willen graag hun mandaat als zorg-ethische coaches uitbouwen binnen het WZC. Ze zetten een aantal projecten op poten om ethiek een plaats te geven binnen de dagdagelijks werking. Deze projecten worden uitgewerkt in de loop van 2019.

 

Twee projecten

Om het eenheidsgevoel aan te wakkeren en een open blik te stimuleren werd het ‘wisselen van job’ ingevoerd. Medewerkers kunnen zich vrijwillig opgeven om een dag te wisselen van functie. De collega’s werken immers voor hetzelfde doel (de bewoner) maar doen dat vanuit een compleet verschillend perspectief. Daarnaast kunnen medewerkers ‘bewoner’ zijn voor een dag om zich beter te kunnen inleven in een zorgsituatie. Tref je binnenkort een medewerker aan die zich inleeft als bewoner? Dan is dit bedoeld als exposure (leer) moment.

 

Op basis van de ervaringen organiseren we vervolgens met alle medewerkers gesprekstafels over het thema ethiek. Zo willen we ethiek echt gaan verankeren binnen ons woonzorgcentrum en dit project bespreken. Ethiek is een ‘fancy’ term maar zit in de meest kleine en dagdagelijkse dingen verweven waar iedere medewerker, bewoner en familielid door geraakt wordt. Voor meer info rond het onderwerp, vragen of suggesties kan je altijd terecht bij één van ons.

 

Nieuwsoverzicht