naar inhoud
nieuwe sportsite

Subsidies voor verdere uitbouw sportpark De Pluimen

09 okt
Farys en TC De Maene dienden samen een subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen voor de uitbouw van het sportpark De Pluimen. Het resultaat is een subsidie van 489.512 euro.

Terwijl nog volop wordt gebouwd aan het nieuwe zwembad en de tweede sporthal, krijgen ook de plannen van de volgende fase hun definitieve vorm. In het subsidiedossier werden zowel de investeringen van Farys (beheerder sportinfrastructuur voor stad Diksmuide) als die van TC De Maene opgenomen.

 

Voor Farys/stad Diksmuide wordt de investering geraamd op 917.500 euro voor:

 • ledverlichting voor de voetbalpleinen (1 kunstgras, 1 natuurgras): 80.000 euro;
 • aanleg cyclocrossparcours: 25.000 euro;
 • aanleg loopparcours: 18.150 euro;
 • vernieuwing atletiekpiste: 600.000 euro;
 • ledverlichting atletiekpiste en natuurgrasvoetbalplein binnen de piste: 40.000 euro;
 • twee bijkomende natuurgrasterreinen voor herlocalisatie hamerslingeren en nieuw veld voor hockey/baseball: 77.500 euro;
 • aanleg hamerslingerkooi: 71.600 euro.TC De Maene raamt haar investeringen op 979.831,56 euro voor:
 •  
 • een tennishal met drie tennispleinen;
 • kleedkamers en sanitair;
 • een cafetaria en terras op de verdieping.

 

Positieve punten beoordelingsverslag

Er werden binnen de subsidieoproep ‘Bovenlokale Sportinfrastructuur’ zestig aanvragen ingediend, waarvan negenveertig projecten voldeden aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Elk dossier werd op dezelfde vijf criteria beoordeeld. Het subsidiedossier van Diksmuide behaalde een score van 86 %, wat de vijfde hoogste score is van alle projecten.

 

 • Behoefte 88/100 (heel goed). De commissie meent dat de investeringen zullen zorgen voor een breed aanbod binnen een geclusterde omgeving.
 • Bereik 86/100 (heel goed). De commissie stelt een hoog aantal bezoekers per jaar vast met een sterke haalbare groei per jaar. Men richt zich tot een divers publiek.
 • Samenwerking 83/100 (goed). Tijdens de ontwerpfase was er een participatieproject. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden met diverse partners. Met de stad en de scholen is er een nauwe samenwerking om te komen tot kwaliteitsvol sportonderricht.
 • Integrale toegankelijkheid 85/100 (heel goed). Alle doelgroepen worden bereikt en inclusie wordt bevorderd. Toegankelijkheid is ook conceptueel opgenomen.
 • Innovatie 85/100 (heel goed). Smart-module voor het aansturen van de ledverlichting, badgesysteem en app voor de uitbating en multifunctionele ruimtes getuigen van een toekomstgerichte visie.Subsidiebedrag
 • De behaalde score van 86 % bepaalt meteen ook het toegekende subsidiebedrag. Het aanvaarde investeringsbedrag wordt eerst geplafonneerd op 30 %. Op dat maximumbedrag wordt dan uiteindelijk de behaalde score toegepast. Binnen het project van sportpark De Pluimen betekent dit:
 •  
 • aandeel Farys: totaal sportgerelateerd investeringsbedrag: 917.500 euro x 30 % (plafond) x 86 % (behaalde score) = 236.715 euro toegekende subsidie;
 • TC De Maene: totaal sportgerelateerd investeringsbedrag: 979.831,56 euro x 30 % (plafond) x 86 % (behaalde score)= 252.797 euro toegekende subsidie.

 

 

i

Sportdienst

Pluimstraat 18

051 79 33 00

sportdienst@diksmuide.be

Nieuwsoverzicht