naar inhoud
RUP

Raadpleging bevolking voor RUP Politiezone.

12 sep
Op dinsdag 9 oktober 2018 organiseert het stadsbestuur een publiek participatiemoment in functie van de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Politiezone. Het participatiemoment vindt plaats in het Dienstencentrum, zaal Quirinus, en start om 20 uur.

Geïnteresseerden krijgen er info over de doelstellingen van het plan en over het verdere onderzoek en planproces.

 

De opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) kadert in de realisatie van een nieuw zonaal politiekantoor in de Rijkswachtstraat. Momenteel is het RUP in voorbereiding en werd een start- en procesnota opgemaakt.

 

Een RUP heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en volgens welke stedenbouwkundige voorschriften.
  • Waaraan gebouwen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

 

In de startnota worden de eerste planopties aangegeven en worden deze opties onderbouwd en gemotiveerd (o.a. de situering, de ruimtelijke context, het juridisch kader, het planningskader, de planningsopties, het effectenonderzoek).

De start- en procesnota liggen vanaf 17/09/2018 tot en met 15/11/2018 voor iedereen ter inzage in het administratief centrum van de stad, Heernisse 6 te Diksmuide. U kunt deze documenten in die periode ook inkijken op de website www.diksmuide.be.

 

Al wie omtrent de opmaak van het nieuwe RUP bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze tot uiterlijk donderdag 15 november 2018 indienen via volgend e-mailadres: ruimtelijkeordening@diksmuide.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs of  verstuur de brief aangetekend naar het administratief centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide.

Nieuwsoverzicht