naar inhoud
vuile weg

Modder op de weg?

06 sep
Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Om de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral verkeersveilig te houden, loopt van 1 september tot en met 31 december de verkeerscampagne ‘Modder op de weg'.

Tijdens het vervoeren van de oogst is het onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen enzovoorts op de weg vallen. Het af- en aanrijden met voertuigen van de velden laat ook moddersporen achter.

 

Belangrijk voor de boer, loonwerker, transporteur

Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hierop attent maken door de nodige signalisatie te plaatsen. Bij de magazijndienst kun je signalisatieborden lenen. Doe de aanvraag minimaal drie dagen vooraf. Een machtiging om verkeersborden op de openbare weg te plaatsen, vraag je aan bij de politie (Sint-Sebastiaanlaan 8, 051 51 00 00).

 

Belangrijk voor de andere weggebruikers

Breng begrip op voor de landbouwers die hun oogst binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt en met eventueel besmeurde wegen. Sla waarschuwingen over slipgevaar niet in de wind. Pas je rijstijl en snelheid aan.

 

 

i

Dienst magazijn

Heernisse 6

051 79 31 50

magazijn@diksmuide.be

 

 

Nieuwsoverzicht