naar inhoud
Sleutel

Stad Diksmuide wil leegstand doen dalen

24 jul
Het stadsbestuur wil de voordelen van het gebruiken van een woning extra in de verf zetten bij de eigenaars van leegstaande panden. Zo hoopt het de cijfers van leegstand in de stad te doen dalen. Een eigenaar heeft immers baat bij het gebruiken of verhuren van de woning.

De buurt oogt aangenaam en de eigenaar ontvangt inkomsten en hoeft geen heffing te betalen.

 

De WoonWinkel West zal iedere eigenaar vanuit het leegstandsregister aanschrijven en de voordelen van het gebruiken van een gebouw in de kijker plaatsen. Ze voegen ook een infofolder toe van het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK). Zo hoopt ze eigenaars te overtuigen om actie te ondernemen zodat het leegstaand gebouw van de lijst kan worden geschrapt.

 

Wat kan ik als eigenaar doen?

 • De woning zelf bewonen of het gebouw zelf gebruiken.
 • De woning of het gebouw verhuren.
  • De woning moet voldoen aan de minimale normen van veiligheid, gezondheid en basiscomfort.
  • De woning kun je verhuren aan het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor (RSVK). Dat geeft verschillende voordelen voor de eigenaars:
   • gegarandeerde huuropbrengsten;
   • vermijden van leegstand van de woning;
   • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures;
   • de garantie dat je jouw woning op het einde van de overeenkomst weer in oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage);
   • verlaagd tarief onroerende voorheffing (1,6% in plaats van 2,5%);
   • verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats van 21%);
   • samenwerking met een professionele partner;
  • De woning of het gebouw verkopen. Als het pand opgenomen is in het leegstandsregister is er recht van voorkoop van toepassing.
  • De woning of het gebouw slopen.

 

Wat is leegstand?

Een woning (<500m²) die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is of waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw. In dat geval wordt dit pand opgenomen op het leegstandsregister op datum van administratieve akte.

 

Gevolgen van de opname in het leegstandregister?

Voorkooprecht

Op een pand dat is opgenomen in de inventaris van leegstand is een recht van voorkoop van toepassing voor de gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Bij verkoop van een pand moet de notaris het recht van voorkoop voorleggen vooraleer de akte te verlijden.

Heffing

Als een woning of gebouw 12 opeenvolgende maanden opgenomen is in het leegstandsregister is er een heffing verschuldigd. Hierbij is de inventarisatiedatum, dus de datum van de administratieve akte bepalend. Elke volgende verjaardag van de inventarisatiedatum is er een nieuwe heffing van toepassing. In bepaalde gevallen kan een vrijstelling op deze heffing verkregen worden.

 

Schrappen uit het leegstandsregister

Een woning wordt geschrapt als deze voor minstens 6 opeenvolgende maanden bewoond wordt. De woning moet effectief in gebruik zijn voor minstens 50% en voor minstens 6 opeenvolgende maanden. Een gesloopte woning of gebouw, wordt eveneens geschrapt uit het leegstandsregister.

Meer info

Voor meer info over de registratie van leegstand kun je terecht bij WoonWinkel West (051/ 79 33 31 - stijn.de.vliegher@woonwinkelwest.be). Voor meer info over de heffing gekoppeld aan het leegstandsregister kun je terecht bij de financiële dienst.

Nieuwsoverzicht