naar inhoud
Waterschaarste

Diksmuide treft maatregelen voor waterschaarste

23 jul
Gouverneur Decaluwé vaardigde op donderdag 19 juli, na een crisisoverleg, een verbod uit het publieke drinkwaternet voor bepaalde doeleinden. Dit werd ondertussen versoepeld.

Het gaat om een versoepeling van het besproeien vanaf 18u ’s avonds tot 10u in de voormiddag:

 • Enkel met water uit eigen bronnen of water uit bevaarbare waterlopen.
 • Enkel voor landbouwers mag dit met leidingwater.

In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt een rook- en vuurverbod. Daarnaast geldt er voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen een captatieverbod. Op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste vind je een overzicht van alternatieve waterbronnen.

 

Diksmuide neemt onder meer volgende maatregelen:

 • De fonteinen aan het stadspark en op de Grote Markt werden uitgeschakeld. Door de hitte overdag verdampt het water te snel, waardoor er te veel water moet bijgevuld worden. 
 • De bloemen op openbaar domein worden enkel tussen 6 en 8 uur 's ochtends bewaterd, dit met grond-, put-, of regenwater. 
 • Op volgende locaties in Diksmuide werden borden geplaatst met het besluit over droogte- en waterbeperkende maatregelen:

  -   Houten Sluisvaart

  -   Sluis Stenensluisvaart in Woumen: richting spaarbekken, uitkijktoren

  -   Einsdijkstraat

  -   Vladslostraat

  -   Paddestraat/Handzamevaartstraat/Boterdijk

  -   Zijdelingsstraat/Oostendestraat

  -   Zijdelingsstraat/Warmoesstraat

  -   Zijdelingsstraat/Leimolenstraat

 

Verbod op volgende zaken

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken

 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten. 

Bovendien is het in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 10 en 18 uur. Bij dergelijke temperaturen verdampt het water immers te snel, waardoor bewateren geen zin heeft.  

Nieuwsoverzicht