naar inhoud

Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen

31 mei
Kun je op zondag 14 oktober niet persoonlijk gaan stemmen? Stemmen is verplicht, maar je kunt in dat geval iemand anders een volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Je moet dan wel de situatie die je verhindert om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en volmachtformulier

In welke gevallen kun je een volmacht geven?

 

Reden afwezigheid? Welk attest heb je nodig? Wie levert dit attest af?
Ziekte/handicap Medisch attest Je geneesheer

(Deze mag zelf geen kandidaat zijn)

Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland) Attest van je werkgever

Zelfstandigen: bewijs van zelfstandig beroep en attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Je werkgever

Dienst burgerzaken

Jij zelf of een lid van je gezin is schipper, markt- of foorkramer. Bewijs van woonst van de betrokken persoon, met vermelding van het beroep Dienst burgerzaken
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling …) Attest van vrijheidsbeneming De directie van de instelling
Geloofsovertuiging Attest geloofsovertuiging De desbetreffende religieuze overheid
Studieredenen Studieattest De directie van je onderwijsinstelling
Vakantie/privéredenen in het buitenland Attest tijdelijk verblijf in het buitenland. Enkel te verkrijgen mits voorlegging van bewijsstukken voor je verblijf in het buitenland of door een verklaring op eer. Dienst burgerzaken

 

 

Aan wie kun je een volmacht geven?

Je kunt een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer naar keuze. Dit moet geen familielid zijn. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

 

Hoe geef je een volmacht?

Je vult het volmachtformulier in en dat wordt ondertekend door de volmachtgever en de persoon die in je plaats gaat stemmen.

 

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen in het stembureau vermeld op je oproepingsbrief en geeft daar volgende documenten af aan de voorzitter:

 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;
 • het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (medisch attest, attest burgemeester ...);
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever;
 • je eigen oproepingsbrief;
 • je identiteitskaart.

 

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. De locatie staat vermeld op de oproepingsbrief. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

 

Wat als je onverwachts op de dag van de verkiezingen toch niet kunt stemmen?

Je kunt aan een familielid of vriend vragen om op de dag van de verkiezingen naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

 • het bewijs van de reden waarom je niet kunt stemmen (doktersattest, attest van dringende oproep werkgever …);
 • een brief waarin je die reden aangeeft en die je ondertekent;
 • je oproepingsbrief
 •  Dienst burgerzaken
 • 051 79 30 10 
 • burgerzaken@diksmuide.be
 • Grote Markt 6i
Nieuwsoverzicht