naar inhoud
Licht met stopcontact

Energiecoaching

31 mei
De provincie West-Vlaanderen lanceerde in 2017 een oproep aan lokale besturen om projecten in te dienen die de CO2-uitstoot reduceren. Diksmuide diende het project energiecoaching in. De provincie keurde het goed en kende een subsidie toe.

Dit project voert het duurzameactieplan van de stad uit dat handelaars en ondernemers minder afhankelijk wil maken van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te reduceren. Sommige ondernemers zijn zeer energiebewust bezig. Bij anderen is dit nog een ver-van-mijn-bedshow. Oorzaken zijn: onvoldoende knowhow, niet dringend, onvoldoende zicht op terugverdientijden en vooral de administratieve overlast. We voorzien persoonlijke begeleiding en ontzorging. De uitstoot van de dienstensector bedraagt in Diksmuide 14 % van het totaal. Ook hier valt dus nog veel milieuwinst te boeken en voor de betrokkenen ook flinke besparingen op energiekosten.

 

De provincie West-Vlaanderen gaf haar fiat aan dit project onder de vorm van een subsidie van 54.400 euro, zodat we hiermee van start kunnen gaan. De aanbesteding wordt geraamd op 68.000 euro. Het aan te stellen studiebureau maakt voor deze prijs een plan van aanpak op en verzorgt de communicatie en de voorstelling van het project.

 

Handelaars begeleiden

De stad streeft ernaar om vijfentwintig handelaars/KMO's te overtuigen en te begeleiden via deze energiecoaching. Afhankelijk van de inschrijvingen zal de stad bijkomende inspanningen leveren en een tweede en een derde oproep lanceren om handelaars/KMO’s te overtuigen in dit energietraject te stappen.

 

Acties en timing

Juni - augustus: eerste oproep. De start van de energiecoaching is voorzien in september 2018. Een tweede oproep volgt in januari 2019 en een derde oproep in juni 2019 als de doelstelling niet werd behaald. Voorstelling van het resultaat in 2020 met het oog op uitbreiding naar andere gemeenten.

 

Doelstelling

We willen 500.000 kWh (elektriciteit en gas) / jaar (ca. 95 ton CO2/jaar) besparen via de handelaars die daadwerkelijk tot investeringen overgaan.

 

 

i

Dienst duurzaamheid

Heernisse 6

051 79 31 42

duurzaamheid@diksmuide.be

Nieuwsoverzicht