naar inhoud
Veegmachine

Ontdek hier waar er wordt geveegd deze week

07 mei
Deze week wordt er geveegd in Diksmuide. In totaal voorziet de stad in 5 veegbeurten. De exacte week kan door weersomstandigheden wijzigen. Indien wijzigingen voordoen zal dit zo snel als mogelijk worden meegedeeld.
 • Het periodiek vegen en opzuigen van veegvuil (inclusief afvoeren en verwerken) van straatgoten en fietspaden van gemeentewegen, het onkruidbeheer op kasseiverhardingen en vegen van parkeerstroken als volgt
  • Week 19: 07.05.2018-11.05.2018
  • Week 26: 25.06.2018-29.06.2018
  • Week 35: 27.08.2018-31.08.2018
  • Week 42: 22.10.2018-26.10.2018
  • Week 50: 17.12.2018-21.12.2018
 • Locaties die door een veegmachine niet/moeilijk kunnen worden geveegd (bvb. Binnenhoeken van boordstenen/voetpaden) moeten door de aannemer manueel of met aangepast materieel worden uitgevoerd.

Waar geldt parkeerverbod?

Parkeerstroken

Diksmuide

 • IJzerlaan (woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
 • Woumenweg ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
 • Fabriekstraat (woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
 • Diamantstraat ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Nijverheidstraat ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Heernisse ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Ronarchstraat ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Breyne Peellaertstraat ((woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Grauwe Broedersstraat tussen De Post en Ploemeurlaan (woensdagvoormiddag links, woensdagnamiddag rechts)
  • Grauwe Broedersstraat thv appartementen Burghgraeve (woensdagvoormiddag)
  • Grauwe Broedersstraat thv kinderdagverblijf Bubbeltje (woensdagvoormiddag)
  • Grauwe Broedersstraat thv ingang parking K.Atheneum (woensdagvoormiddag)

 Esen (donderdag)

 • #Roeselarestraat/Maagdhoek, parkeerstrook in kasseien.

Beerst (donderdag)

 • Wijnendalestraat, kasseistrook overzijde Verkoopszaal Kapelle)

 Pervijze: (dinsdag)

 • Veurnestraat (tussen centrum en vluchtheuvel) + Pervijzestraat (tussen centrum en pompstation)

                                        

Volgende straten worden geveegd

Locatie
FIETSPADEN BUITENGEBIED
Sint-Pietersstraat
Steenstraat
Jonkershovestraat
Eikhofstraat
Beerststraat
Wikkelarestraat
Houtlandstraat
Koekelarestraat
Lappersfortstraat
Pervijze Veurnestraat (tussen agglomeratie en Molenstraat)
Kaaskerkestraat
 
FIETSPADEN CENTRUM DIKSMUIDE
Heernisse (industriezone)
Woumenweg
IJzerlaan
Esenweg centrum tot agglomeratiebord
 
GOTEN CENTRUM DIKSMUIDE 
Kaaskerke 1 (industriezone)
Kaaskerke 2 (industriezone) toegangsweg
Kaaskerke 2 (industriezone) ventweg
Heernisse (industriezone)
Woumenweg
Maria Doolaeghestraat
Gasthuisstraat
IJzerlaan
Adm. Ronarchstraat
Grote Markt
Breyne Peellaertstraat
Oostendestraat
Esenweg centrum tot agglomeratiebord
 
GOTEN/BOORDSTEEN  CENTRUM DIKSMUIDE
Kaaskerke IJzerdijk t.h.v. IJzertoren
Kaaskerke IJzerdijk t.h.v. Delva
Diksmuide Grote en Kleine Dijk
Diksmuide Lange Veldstraat
Diksmuide Grauwe Broedersstraat
Diksmuide Koreaplein
Diksmuide Lange Veldstraat busstation
Diksmuide Lange Veldstraat parking zwembad
Diksmuide Joe Englishstraat
Diksmuide Frans Custerstraat
Diksmuide Zuivelstraat
 
GOTEN BUITENGEBIED binnen de agglomeraties
Esen Esenweg
Esen Esenweg rondpunt
Esen Roeselarestraat
Esen Eikhofstraat
Beerst Wijnendalestraat
Kaaskerke Kaaskerkestraat
Kaaskerke Kaaskerkestraat rondpunt 
Pervijze Pervijzestraat
Pervijze Veurnestraat
Pervijze Veurnestraat (tussen agglomeratie en Molenstraat)
Pervijze Nieuwpoortstraat
Pervijze Nieuwpoortstraat (tussen agglomeratie en laatste woning)
Pervijze Schoorbakkestraat
Oudekapelle Oudekapellestraat
Oudekapelle Alverigemstraat
Oudekapelle Nieuwkapellestraat
Nieuwkapelle Nieuwkapellestraat
Nieuwkapelle Lostraat
 
PARKEERSTROKEN, gemiddeld 3m breedte
Diksmuide Heernisse
Diksmuide Heernisse t.h.v. brandweer
Diksmuide Diamantstraat
Diksmuide Fabriekstraat
Diksmuide Nijverheidsstraat
Diksmuide Woumenweg
Diksmuide Grauwe Broedersstraat
 
KASSEIVERHARDINGEN/ONKRUIDBEHEER
Beerst Wijnendalestraat
Esen # Roeselarestraat/Maagdhoek
Oudekapelle Alveringemstraat
Oudekapelle Nieuwkapellestraat
Nieuwsoverzicht