naar inhoud
Plan Diksmuide

Wie beheert welke wegen?

03 mei
Sinds de overname van de provinciewegen door de gemeente is het niet meer zo duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke wegen. Daarom dit overzicht van de wegbeheerders en over welke wegen het gaat.

Gemeentewegen

De meeste straten zijn in handen van de stad Diksmuide. De vroegere provinciewegen zijn in beheer van de gemeente. De straten die onder een ander beheer vallen vind je hieronder.

 

Gewestwegen

De gewestwegen (zie plan) zijn in beheer van het Vlaams Gewest. Het is de taak van het Agentschap Wegen en Verkeer om deze te onderhouden en te herstellen. Hieronder vallen de rijweg, fietspaden en de bermen. De voetpaden zijn in beheer van de gemeente. Als er problemen zijn met de verlichting of de riolering contacteer je hiervoor Infrax.

 

N35: Esenweg, Gasthuisstraat, IJzerlaan, Kaaskerkestraat, Maria Doolaeghestraat, Pervijzestraat, Roeselarestraat, Veurnestraat

N301: Klerkenstraat

N302: Schoorbakkestraat

N319: Alveringemstraat

N355: Nieuwpoortstraat

N363: Wijnendalestraat

N364: Lostraat, Nieuwkapellestraat, Oudekapellestraat

N369: Admiraal Ronarchstraat, De Breyne Peellaertstraat, Iepersteenweg, Oostendestraat, Woumenweg

 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be, 057 22 08 80.

Infrax: www.infrax.be, 078 35 30 20.

 

De Vlaamse Waterweg

De IJzerdijk en de Beerstblotestraat zijn in beheer van De Vlaamse Waterweg. Dit is, sinds januari 2018, de nieuwe fusie van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv.

 

De Vlaamse Waterweg nv: info@vlaamsewaterweg.be, 011 29 84 00.

 

Polderwegen

Als laatste zijn er de polderwegen. Die worden beheerd door drie verschillende polders en wateringen. De Zuidijzerpolder bevat de Noordbroekstraat, Zuidbroekstraat, Rapestraat, Oostdijk en Vijfhuizen. Daarnaast is Middenkustpolder verantwoordelijk voor de Handzamedijk. Polder Bethoostersche Broeken is verantwoordelijk voor de Kleine en de Groote Waere.

 

Zuidijzerpolder: info@zuidijzerpolder.be, 057 40 11 04.

Middenkustpolder: info@middenkustpolder.be, 059 27 84 77.

Polder Bethoostersche Broeken: bethoostersche.broecken@hotmail.com, 0498 74 93 45.

 

 

Probleem op of langs de weg?

Zo gemeld!

www.meldpuntwegen.be

 

Afhankelijk van de locatie van de weg gebeurt het beheer en het onderhoud door de Vlaamse overheid, steden en gemeenten, polders, waterwegbeheerders …

Er wordt heel wat energie gestoken om de wegen te inspecteren en te onderhouden. Maar op zo’n uitgebreid wegennet kan men niet overal tegelijk zijn.

 

Je kunt ons hierbij helpen. Merk je iets op aan de weg? Meld het ons. Je kunt dit doen via bovengenoemde contactgegevens of via het algemeen meldpunt van de Vlaamse overheid: www.meldpuntwegen.be. Zodra je melding is geregistreerd, krijg je een bericht. De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd.

 

Wat kun je zoal melden?

Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, bruggen …).

Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud.

Verkeersborden, markeringen, signalisatie.

Openbare verlichting, verkeerslichten.

Flitspalen, trajectcontrole.

Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden).

Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen).

Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering).

 

Opgelet!

Wil je een dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

 

 

i

Dienst mobiliteit

Heernisse 6

051 79 30 32

mobiliteit@diksmuide.be

 

Nieuwsoverzicht