naar inhoud
Bovekerkestraat

Beheerplan Bovekerkestraat ter inzage in het AC, Heernisse 6

13 apr
Voor de restauratie van de als monument beschermde kasseiweg tussen Bovekerke en Vladslo wordt een beheerplan opgemaakt. Het beheerplan ligt ter inzage in het administratief centrum.

Het beheerplan werd op 27 maart  op een informatievergadering voorgesteld aan de eigenaars van de percelen die grenzen aan deze wegen. Vooraleer de gemeenteraden van Koekelare en Diksmuide het beheerplan goedkeuren, ligt het ter inzage van het publiek.

Je kunt het beheerplan inkijken in het administratief centrum, Heernisse 6 tijdens de openingsuren. Eventuele bezwaren of opmerkingen moet je uiterlijk op 25 april 2018 schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide. 

Nieuwsoverzicht