naar inhoud
omleidingsweg

Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

03 apr
Stap voor stap boeken we vooruitgang in het dossier van de zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide, in de volksmond de ‘Ring’ genoemd. Vorig jaar vond een archeologisch veldonderzoek plaats op verschillende locaties langs het tracé. Er zijn zes plaatsen waar dieper archeologisch onderzoek moet g

Op basis van het archeologisch sleuvenonderzoek in 2017 heeft de erkende archeoloog van Monument Vandekerckhove zes locaties voor verdere archeologische opgravingen bepaald. Deze liggen binnen vier van de vijf zones die werden onderworpen aan het sleuvenonderzoek (zie figuur: verdere opgravingen gewenst ter hoogte van de groene locaties binnen de gele zones). Onroerend Erfgoed heeft dat voorstel bekrachtigd.

Archeologische opgravingen ten westen van de IJzer

Voor vijf van de zes locaties (alle locaties ten westen van de IJzer) heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Monument Vandekerckhove al opdracht gegeven de archeologische opgravingen in het voorjaar uit te voeren. Voor de locatie in zone 1 ten noorden van de spoorweg (oude spoorwegbedding/fietspad) starten de opgravingen meteen na de paasvakantie (vanaf maandag 16 april). Zonder onverwachte tegenslagen zijn de opgravingen langs het fietspad beëindigd vóór 1 mei 2018.

 

Na de paasvakantie wordt het fietspad tussen de Kaaskerkestraat en de IJzerdijk een veertiental dagen onderbroken. Er is dan een tijdelijke omleiding voor fietsers. Na de opgravingen wordt het fietspad hersteld, zodat het voor de rest van 2018 weer kan worden gebruikt.

 

De opgravingen in de overige archeologische opgravingszones ten westen van de IJzer (langs het provinciaal domein IJzerboomgaard en tegen de IJzerdijk dus) worden aansluitend op de opgravingen in zone 1 uitgevoerd, afhankelijk van de terreinomstandigheden en de werkbezetting van Monument Vandekerckhove.

 

Met uitzondering van één locatie ten zuiden van de Heernisse (zone 5, westkant Woumenweg) zullen alle archeologische opgravingen voor de omleidingsweg gerealiseerd zijn tegen de zomer 2018. De opgravingen voor de laatste locatie worden op een later nog te bepalen tijdstip uitgevoerd, zonder impact op de timing van uitvoering van de omleidingsweg zelf.

 

Verdere stappen

Het dossier voor de omgevingsvergunning is in opmaak en wordt in dit voorjaar aangevraagd. Van zodra die vergunning wordt verleend, kan AWV starten met de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de eerste fase van de werken. De start van de eerste fase van de werken hangt af van de afhandeling van alle procedures. Vermoedelijk is de eerste spadesteek in 2019.

 

Tracé omleidingsweg

Het tracé voor de nieuwe omleidingsweg werd vastgelegd in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De nieuwe weg zal drie kilometer lang zijn. Er komt een nieuw kruispunt op de Woumenweg, ten zuiden van de kruising met de Eikhofstraat. Verder loopt de omleidingsweg ten zuiden van het industrieterrein Heernisse dat het ontsluit via een nieuw lichtengeregeld kruispunt. Dan loopt de weg via een nieuw te bouwen brug over de IJzer, via een tunnel onder de spoorweg en vervolgens passeert hij ten zuidwesten van de IJzertoren om op de gewestweg N35 (Kaaskerkestraat) uit te komen.

 

De nieuwe omleidingsweg krijgt een 2x1 profiel met veiligheidsstrook in het midden van een meter breed. Langsheen het volledige tracé komt een nieuw dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het centrum en de industriezone.

 

 

i

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Koning Albert I-laan 1.2 bus 82

8200 Brugge

wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

http://wegenenverkeer.be/projecten/diksmuide

 

Nieuwsoverzicht