naar inhoud
Overdracht archief

Overdracht archief ’t Manneke uit de Mane aan stadsarchief

13 mrt
Het bestuur van de vzw ’t Manneke uit de Mane heeft beslist om zijn archief in bewaring te geven aan de stad Diksmuide. De overdracht gebeurde op dinsdag 13 maart om 12.15 uur in het stadhuis. Het gaat om 20 archiefdozen met materiaal van de laatste 50 jaar.

Ontstaan ’t Manneke uit de Mane

De geschiedenis van 't Manneke uit de Mane gaat terug tot het einde van de 19de eeuw. De Vlaamse bewustwording ging gepaard met een grote belangstelling voor de Vlaamse taal en letterkunde. Vlaamsgezinde priester-leraars en studenten werden op zeker ogenblik echter met een scheef oog bekeken. In die context werd De Swighenden Ede, een 'geheim’ genootschap van (West-)Vlaamsgezinden opgericht. Zij waren het die beslisten om in 1881 een volksalmanak uit te geven. De almanak maakte enkele crisisperiodes door, maar werd in 1964 opnieuw tot leven geroepen onder impuls van de Roeselaarse schrijver Willem Denys en enkele vrienden. Sindsdien verschijnt de almanak – boordevol West-Vlaamse humor, volgeschreven door de geestigste West-Vlaamse pennen – ononderbroken. De editie 2018 was al de 96ste.

 

Ridderorde van ’t Manneke uit de Mane

In 1964 werd ook de ridderorde van 't Manneke uit de Mane in het leven geroepen. Daarin worden elk jaar verdienstelijke West-Vlamingen opgenomen. Er zijn twee bijeenkomsten of ridderzittingen: de herfstzittingen hebben sinds 1973 plaats in oktober in Diksmuide, terwijl de lentezittingen telkens in een andere West-Vlaamse gemeente of stad worden gehouden.

 

Standbeeld op de Grote Markt

In Diksmuide heeft ’t Manneke sinds 1978 ook zijn standbeeld. Het heeft al een paar keer moeten verhuizen en door de aan de gang zijnde herinrichting van de Grote Markt krijgt het binnenkort een mooie nieuwe plaats. Net zoals de Grote Markt een opfrissing kreeg, zal ook het beeld eerst gekuist worden zodat het kan stralen bij z’n terugkeer.

 

50 jaar archief wordt overgedragen ter bewaring

Onnodig te zeggen dat een vereniging die kan terugblikken op een geschiedenis van 137 jaar, ook over een omvangrijk archief beschikt. Vorig jaar werd beslist om aan de toekomst te denken en zo kwam de vzw uit bij het archief van Diksmuide. De stad waarmee ’t Manneke de nauwste banden heeft. Het stadsbestuur en stadsarchivaris Chris Vandewalle verklaarden zich bereid om dit archief te aanvaarden, verder op een professionele manier te inventariseren en te bewaren. Het gaat om 20 archiefdozen. De inhoud heeft vooral betrekking op de jongste 50 jaar. Na de afwerking van de archivering zal het archief door geïnteresseerden ter plaatse kunnen worden geraadpleegd.

Nieuwsoverzicht