naar inhoud
Werken Bien Acquisstrat en Viconiastraat

Onderhoudswerken Bien Acquisstraat en Viconiastraat

08 feb
Er worden onderhoudswerken uitgevoerd in de Bien Acquisstraat en een gedeelte van de Viconiastraat. De stad Diksmuide kan hiervoor genieten van een subsidie in het kader van het Vlaams fonds voor de stimulering van plattelandsinvesteringen.

De gemeenteraad keurde op 18 december het dossier goed voor het vernieuwen van de Bien Acquisstraat in Oudekapelle en de Viconiastraat in Stuivekenskerke. Het totaalbedrag van beide werkzaamheden wordt geraamd op 357.582,27 euro, 21 % btw inbegrepen (Bien Acquisstraat: 227.414,54 euro en Viconiastraat: 130.167,73 euro).

 

Bien Acquisstraat

De Bien Acquisstraat in Oudekapelle is dringend aan herstelling toe. Op heel veel plaatsen moet het volledig wegdek worden opgebroken. Nieuwe onderfundering en nieuwe fundering, in combinatie met staalnetten, moeten de stabiliteit van deze weg verbeteren. Dit alles wordt verder afgewerkt met twee lagen asfalt. De vele korte bochten worden door middel van stutbanden verbreed en verstevigd om zwaar landbouwverkeer toe te laten.

De Bien Acquisstraat vormt ook een fantastische toeristische fietsroute tussen Diksmuide en Lampernisse en zo verder richting Veurne. Deze werken worden geraamd op 227.414 euro en zullen 25 werkdagen omvatten.

 

Viconiastraat

De Viconiastraat wordt deels vernieuwd. Hier gaat het om het stuk asfaltweg tussen de Dodengangstraat en het betongedeelte van de Viconiastraat. Dit is het nieuw gedeelte dat tijdens de ruilverkaveling werd aangelegd. De fundering is op sommige plaatsen onvoldoende, waardoor het wegdek in slechte toestand verkeert. Ook hier wordt de weg op dezelfde wijze vernieuwd als in de Bien Acquisstraat. Duur van de werken wordt geraamd op 15 werkdagen en de kostprijs op 130.167 euro.

 

Stimulering van plattelandsinvesteringen

Ook dit jaar, en dit al sinds 2013, kan Diksmuide genieten van een subsidie van 250.000 euro, nu in het kader van het Vlaams fonds voor de stimulering van plattelandsinvesteringen.

 

Sinds 2017 komen de middelen voor het plattelandsfonds terecht in het Vlaams fonds ter stimulering van plattelandsinvesteringen. Het is het agentschap van binnenlands bestuur dat de subsidiedossiers behandelt. De methodiek van het plattelandsfonds blijft wel behouden en het verkrijgen van deze middelen wordt verlengd tot minstens 1 januari 2024.

 

 

i

Technische dienst

Heernisse 6

051 79 31 00

technische.dienst@diksmuide.be

 

Nieuwsoverzicht