naar inhoud
Logo Seniorenraad Diksmuide

Vlaamse overheid gaat aan de slag met ouderenparticipatie

06 feb
Na vierentwintig jaar sluit de provincie West-Vlaanderen het hoofdstuk West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren (WOAS) af. Alle WOAS-leden kijken hoopvol uit naar de inkanteling en samenwerking met de Vlaamse overheid op het vlak van ouderenparticipatie. Wil je meewerken? Laat het ons weten.

We staan even stil bij een aantal maatschappelijke tendensen die in de toekomst een rol kunnen spelen in het betrekken van burgers bij het beleid.

 

Marijke Enghien, afdelingshoofd Welzijn en Samenleving van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin legde in de laatste WOAS-vergadering van 6 november uit hoe vanaf januari ouderenparticipatie wordt ondersteund. De representatieve democratie moet zich aanpassen en is steeds meer verweven met participatieve praktijken. Dat is de kern van een zich vernieuwende democratie. Dat zien we op lokaal niveau en daarin ligt ook het (miskende) belang van het lokale niveau.

 

In dit kader werkt de lokale seniorenraad aan een memorandum voor de politieke partijen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Er is momenteel een bevraging bij de senioren, de seniorenverenigingen en de algemene vergadering van de seniorenadviesraad (SAR) om de verwachtingen van deze grote bevolkingsgroep kenbaar te maken. Het is de bedoeling om dit memorandum in maart aan de politieke partijen voor te stellen.

 

Vraag naar jonge senioren

Bij die vernieuwde samenwerking kijkt de lokale seniorenraad uit naar jonge senioren die zich willen inzetten in het belang van alle senioren van Diksmuide en zijn deelgemeenten.

Wie wil participeren in de vernieuwde ouderenwerking neemt contact op met de voorzitter van de SAR Jeannette Denoo (051 50 16 94, jeanet.denoo@skynet.be) of met het ldc Ten Patershove.

Nieuwsoverzicht