naar inhoud
Goed gevoelmuur

Terugdringen slaap- en kalmeringsmiddelen WZC Yserheem werd een succes

09 nov
Op 10 februari startte woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide een project op waarbij de hoeveelheid slaap- en kalmeringsmiddelen bij de woonzorgcentrumbewoners verminderd werd. Op 10 oktober, exact acht maanden later, werd een effectmeting in kaart gebracht. De resultaten zijn zeer positief.

Zo kon bij 32% van de bewoners die slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikten deze medicatie volledig gestopt worden. Bij 18% van hen werd de dosis moeiteloos verminderd.

 

Van alle bewoners van het woonzorgcentrum namen vijftig mensen effectief slaap- of kalmeringsmiddelen. De cijfers worden dus gebaseerd op deze vijftig mensen. Bij hen werd midden februari en midden oktober gemeten hoeveel slaap- of kalmeringsmiddelen ze precies namen.  25 bewoners deden mee aan het project. Opvallend is dat 16 mensen van hen of 32% ondertussen volledig is gestopt met het nemen van slaap-  of kalmeringsmiddelen. Bij 9 mensen, ofwel 18%, werd de dosis flink verminderd. De medewerkers van het woonzorgcentrum zijn in de wolken met dit resultaat.

 

Aanpak met resultaat

Het team van hoofdverpleegkundigen, de coördinerende en raadgevende arts en de directie deden telkens een driewekelijkse opvolging. Daarnaast gingen ze, samen met hun verpleegkundig team, in dialoog met bewoners die bereid waren om dit project een kans te geven. Niemand werd verplicht. “Aan het begin van het project zagen we het grootste effect, wat enigszins logisch is,” vertelt directeur Isabelle Bolle. “De effectmeting gebeurde dan ook acht maanden later, op een moment waar de dosissen slaap- en kalmeringsmiddelen zodanig werden teruggedrongen dat nog weinig effect werd vastgesteld en bewoners niet meer verder wilden afbouwen/stoppen.”

 

Geen opmerkelijke gedragsveranderingen vastgesteld

Vooraf werd rekening gehouden met het feit dat het afbouwen van dergelijke medicatie gedragsveranderingen met zich kon meebrengen. Achteraf bekeken was deze ‘angst’ onterecht. De medewerkers werden uiterst zelden geconfronteerd met gedragsveranderingen. Het afbouwen/stoppen verliep erg vlot waardoor het gevoel versterkt werd dat slaap- en kalmeermiddelen niet steeds noodzakelijk zijn maar eerder gewoonte.

 

Wat nu?

Toekomstgericht wil woonzorgcentrum Yserheem het project op één of andere manier borgen zodat deze projectmoeite niet voor niets geweest is. Zo volgt er nog een opleiding en verdere bewustwording bij de medewerkers, hopen we de huisapotheek en de dokters nauwer te betrekken en wordt er een werkgroep ‘medicatiebeleid’ opgericht. Yserheem blijft ook steeds alert voor dergelijke medicatie en probeert het gebruik dan ook af te raden als dit onnodig blijkt te zijn. 

Nieuwsoverzicht