naar inhoud
Liggingsplan OC Woumen

Nieuw ontmoetingscentrum voor Woumen

20 apr

Het stadsbestuur voorzag in het meerjarenplan een budget voor een nieuw ontmoetingscentrum in Woumen. Het nieuwe ontmoetingscentrum wordt gebouwd in de Pollaertstraat. Hiervoor deden het stadsbestuur en het Centrum voor OuderenZorg een grondruil. DDM architectuur ontwerpt het plan.

 

Om de meest geschikte locatie voor het ontmoetingscentrum in Woumen te bepalen kon de stad Diksmuide dankzij een subsidie van de provincie West-Vlaanderen een voorbereidende herbestemmingsstudie uitvoeren in het dorp. Die werd uitgevoerd door Antea Group en Perneel-Osten. Zij deden onder andere een enquête bij de verenigingen. Al gauw bleek een nieuw ontmoetingscentrum op de huidige locatie of op de site van de jongensschool niet te voldoen aan de hogergenoemde aspecten.

 

Daarop startte het stadsbestuur gesprekken met het Centrum voor OuderenZorg in Woumen. Er werd samen gezocht naar een alternatief. De uitkomst: een nieuw ontmoetingscentrum in de Pollaertstraat. Hiervoor deden het stadsbestuur en het COZ een grondruil. De toegang tot het ontmoetingscentrum wordt verzekerd via de gekoppelde parking van het woonzorgcentrum en het ontmoetingscentrum.

 

DDM architectuur uit Kortrijk staat in voor het ontwerp van het gebouw met in onderaanneming voor technieken en stabiliteit BM engineering. Het stadsbestuur koppelt terug naar de betrokken doelgroepen vooraleer de plannen definitief worden.

 

Het nieuwe ontmoetingscentrum zal onderdak bieden aan de Woumense verenigingen. De fanfare 'Hoger Op' zal verhuizen van de oude jongensschool naar het nieuwe ontmoetingscentrum. De Chiro blijft op haar bestaande stek.

 

Kostenplaatje en timing

De kostprijs van dit project zonder de aanleg van de buitenomgeving, wordt geraamd op 1.300.000 euro exclusief btw. Tegen eind maart zijn de ontwerpschetsen klaar, waarna ze met de betrokkenen worden bediscussieerd. Bedoeling is om tegen de zomervakantie de ontwerpen klaar te hebben om dan de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning in te dienen.

 

Nieuwsoverzicht