naar inhoud
Kruispunt

Kruispunt Oostendestraat – Tervaetestraat wordt verkeersveiliger gemaakt

21 mrt
Op maandag 11 april start aannemer Tibergyn in opdracht van AWV (Agentschap Wegen & Verkeer) met werkzaamheden op het kruispunt van de Oostendestraat met de Tervaetestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd om het kruispunt verkeersveiliger te maken.

Onder meer de groenstroken, de verkeersdrempels, de fietspaden en de rijweg worden aangepakt. Om de bestuurders te verplichten de snelheid te verminderen worden de groenstroken in het midden van de Tervaetestraat verbreed. Dat zorgt ervoor dat bestuurders hun snelheid terugdringen alvorens de Tervaetestraat in te slaan. Daarnaast worden er vluchtheuvels aangelegd in het midden van het wegdek van de Oostendestraat. Zowel de rijweg als de fietspaden aan beide zijden van de Oostendestraat worden geasfalteerd over een afstand van 850 meter. Deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat het kruispunt verkeersvriendelijker wordt voor de weggebruiker. De duur van de werken wordt geschat op zes weken.

Omleiding en bereikbaarheid
De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De Oostendestraat schakelt gedurende de werkzaamheden over naar éénrichtingsverkeer.

Verkeer uit de richting van Oostende
Het verkeer uit de richting van Oostende kan, weliswaar vertraagd, blijven gebruikmaken van de rijweg richting Diksmuide. Vanuit de Oostendestraat blijft de doorgang naar de Tervaetestraat mogelijk. Omgekeerd geldt hetzelfde. Bestuurders uit de Tervaetestraat kunnen steeds de Oostendestraat bereiken om zo richting Diksmuide te rijden, ofwel de verkeersafwikkeling via de Keiemdorpstraat te volgen om zo richting Oostende te rijden. Gedurende de werken is er geen verkeer mogelijk voor fietsers.

Verkeer uit de richting van Diksmuide
Het verkeer vanuit Diksmuide wordt volledig omgeleid via de Keiemdorpstraat. Ook het fietsverkeer zal langs de Keiemdorpstraat worden geleid.

 

Voor meer info, contacteer de technische dienst 
Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6
T 051 79 31 00
E-mail: openbare.werken@diksmuide.be

Nieuwsoverzicht
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar