naar inhoud
rood potlood, kruisje

Jongeren mogen stemmen tijdens Europese verkiezingen

31 jan
Op zondag 9 juni vinden de Europese, Federale en regionale verkiezingen plaats. Voor deze verkiezingen geldt – in tegenstelling tot de lokale en provinciale verkiezingen in oktober – de opkomstplicht.

Elke Belg die minstens 18 is op de verkiezingsdag, moet stemmen. 16- en 17-jarigen mógen voor het eerst stemmen.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente staan automatisch op de kiezerslijst voor alle verkiezingen, en ontvangen in mei een oproepingsbrief.

Europeanen die verblijven in België

Europese burgers die in Diksmuide wonen, moeten zich inschrijven op de kiezerslijst als ze willen stemmen. Dien daarvoor ten laatste op 31 maart een aanvraag in bij de dienst Burgerzaken, als je aan deze vijf voorwaarden voldoet:

1) Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie

2) Je hoofdverblijfplaats is in Diksmuide

3) Je bent minstens 16 jaar oud

4) Je hebt stemrecht

5) Je bent ingeschreven op de kiezerslijst

Hoe schrijf ik mij in op de kiezerslijst?

Vul het formulier C/1 in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of vraag het formulier op bij de dienst Burgerzaken. Geef je ingevulde formulier voor eind maart af bij de dienst Burgerzaken. Van zodra je inschrijving werd goedgekeurd ontvang je hiervan bevestiging en ben je verplicht om te komen stemmen op 9 juni. Dit betekent ook dat je niet meer kan deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in je land van herkomst.

Stemrecht voor 16- en 17-jarigen

Op 9 juni mogen 16- en 17-jarigen voor de eerste keer stemmen voor het Europees Parlement. Voor hen is er geen opkomstplicht, wel stemrecht. Jongeren die op 9 juni 16 zijn, kunnen dus gaan stemmen.

Verkiezingen: oproep vrijwilligers 2024

Op zondag 9 juni trekken we naar de stembus voor de Europese, federale en regionale verkiezingen, op zondag 13 oktober doen we dat opnieuw voor de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

Wil jij graag meehelpen in een stem- of telbureau?

Om de verkiezingen correct en vlot te laten verlopen zoekt het stadsbestuur inwoners die bijzitter of voorzitter willen zijn in een stem- of telbureau. Elke stemgerechtigde inwoner van Diksmuide die minstens 18 jaar oud is, kan zich opgeven als vrijwilliger.

Interesse? Stuur dan een mail naar burgerzaken@diksmuide.be met daarin je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum of rijksregisternummer. Je kunt je gegevens ook bezorgen bij het onthaal van het stadhuis (Grote Markt 6).

Meer info via de dienst Burgerzaken (Grote Markt 6, 051 79 30 10, burgerzaken@diksmuide.be)

Nieuwsoverzicht