naar inhoud
Duurzame bereikbaarheid kernen

Stadsbestuur ontvangt subsidie van 500.000 euro voor duurzame bereikbaarheid van de handelskern

22 dec
Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk en Landbouw keurde vorige week definitief een subsidie van 500.000 euro goed voor onze stad. Het stadsbestuur ontvangt hiermee een steunbedrag van 500.000 euro waarmee we verder kunnen investeren in de duurzame bereikbaarheid van de stadskern.

Nadat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) eerder al groen licht gaf voor de subsidieaanvraag, keurde minister Brouns de subsidie nu definitief goed. Het lokaal bestuur diende een project in in het kader van de oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’.

Betere bereikbaarheid handelskern

De minder goede bereikbaarheid van de kernen voor consumenten, of minstens de perceptie daarover, speelt in het nadeel van deze kernen. Met de oproep ‘Duurzame bereikbaarheid van de kernen’ wil Vlaio gemeenten ondersteunen in hun investeringsprojecten die de bereikbaarheid van hun handelskern verbeteren (openbare werken, routebegeleiding, parkeerbeleid…).

Het stadsbestuur wil de middelen inzetten om bezoekers te stimuleren om de kern van Diksmuide te bezoeken. Op die manier kan het toeristisch potentieel van de nabije trekpleisters zoals de IJzertoren en Dodengang omgezet worden in bezoekers van het handelscentrum.

Wayfinding als speerpunt

 Binnen het plan van aanpak staat zogenaamde wayfinding centraal. Bezoekers en passanten worden letterlijk de weg gewezen om zich duurzaam te verplaatsen naar en langs het kernwinkelgebied. Dat gebeurt onder andere door het installeren van betere infrastructuur voor de duurzame mobiliteitsgebruiker en het creëren van groene poorten.

Dit verandert er

Concreet uit zich dit in aantrekkelijke bewegwijzering voor voetgangers en fietsers, extra fietsparkings, fietsherstelpunten, oplaadpunten voor de elektrische fiets, de heraanleg van het Italiëplein en de ondergrondse parking van evenementenhal de Boterhalle, die de parkeerdruk in de omgeving van de Grote Markt zal verlagen.

Al die investeringen gebeuren aan de hand van duurzame en robuuste materialen, of het hergebruik van bestaande elementen.

Financiële meevaller

De subsidie – afkomstig van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernomen (VLAIO) – bedraagt 500.000 euro met een steunpercentage van 70% voor investeringen en 50% voor flankerende initiatieven (plan, studie …).

Deze subsidie was in begin van de legislatuur niet voorzien en is dan ook een opsteker voor de financiën van onze stad. Van deze 500.000 euro is er 292.900 euro bestemd voor de ondergrondse parking onder de Boterhalle.

Stadskern als sociaal knooppunt

“Het engagement van burgers, bedrijven en beleidsmakers, om samen de schouders te zetten onder onze stads- en dorpskernen, is de motor van onze levenskwaliteit. Daarom ondersteunt Vlaanderen steden en gemeenten bij het creëren van een gunstige omgeving die kansen biedt om lokaal ondernemend te zijn. Met hun complexe mix van verschillende functies zoals wonen, werken, schoollopen en cultuur beleven vormen stads- en dorpskernen het sociaal knooppunt voor lokale gemeenschappen. Het is dus in ieders belang dat kernen op een duurzame wijze bereikbaar zijn”, aldus Jo Brouns, Vlaams minister Economie.

Breder kader

Het project kadert in de uitvoering van het Strategisch Commercieel Plan in samenwerking met de detailhandelscoach van OC West/POM West-Vlaanderen, en met begeleiding door de Profploeg, een initiatief van Vlaio. De geplande investeringen versterken bovendien ook de basisprincipes vastgelegd in het mobiliteitsplan.

Timing

Met het project wil het stadsbestuur extra prikkels geven aan de lokale economie, en de aantrekkelijkheid van de handelskern versterken voor bezoekers. De uitvoering van de acties staat gepland in 2024, 2025 en 2026.

Nieuwsoverzicht