naar inhoud
Tijdsschema.png

Beleidsscan Diksmuide - 2023

01 dec
In oktober 2024 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Het managementteam nam samen met ons diensthoofd organisatie het initiatief om in aanloop naar die verkiezingen een beleidsscan op te maken samen met alle diensten.

Beleidsscan Diksmuide

De opmaak van de beleidsscan vormt de eerste etappe in de voorbereiding van de nieuwe legislatuur. De scan wil politieke partijen in Diksmuide vier zaken meegeven:

  • een externe omgevingsanalyse die nuttige cijfergegevens en statistieken over Diksmuide bundelt, aangevuld met een beknopte tendensanalyse door onze diensten
  • een overzicht van alle lopende en geplande projecten en de financiële repercussies die de projecten al dan niet (al) hebben
  • een overzicht van de financiële beleidsruimte
  • een analyse van onze bestuurskracht

De beleidsscan geeft louter objectieve informatie over de Diksmuidse realiteit, waarmee lokale beleidsmakers rekening kunnen houden bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Na de gemeenteraadsverkiezingen

Van zodra de nieuwe bestuursploeg aangesteld is, start de opmaak van het beleidsplan. Het plan dat zes jaar lang de leidraad vormt van het Diksmuidse beleid. Via omgevingsanalyses worden de noden en behoeften van zowel burgers, ondernemers, verenigingen, personeelsleden, … vastgesteld. Die informatie levert een schat aan informatie, om op basis hiervan beleidskeuzes te kunnen maken, en uiteindelijk tot een meerjarenplan 2026-2031 te komen.

Samen met de lokale beleidsmakers gaan we hiermee graag aan de slag!

Nieuwsoverzicht