naar inhoud
brandweerwagen en brandweermannen Gino En Peter

Lokale brandpreventieadviseurs geven gratis tips bij je thuis

01 dec
Slechts 2% van alle Belgen is bezig met brandpreventie. Met jaarlijks twintigduizend branden en meer dan vijftig dodelijke slachtoffers bij woningbranden, is het risico echter erg reëel.

Een brand heeft slechts drie minuten nodig om zich ten volle te ontwikkelen. Slachtoffers worden vaak verrast door de rook die zich sneller verspreidt dan de vlammen, en ook meer slachtoffers maakt dan het vuur zelf. Op dat moment is het meestal te laat om nog te vluchten of maatregelen te nemen.

Je kan heel wat stappen ondernemen om je woning te beveiligen tegen brand of om de risico’s te beperken. Preventie situeert zich op drie niveaus: goede gewoonten om een brand te voorkomen, het (vroegtijdig) detecteren van een brand en het blussen of vertragen van de ontwikkeling van de brand in afwachting van de brandweer.

Omdat iedereen gebaat is bij preventie, richtte Brandweer Westhoek een team van brandpreventieadviseurs op die bij je thuis langskomen en gratis advies geven over brandveiligheid.

In Diksmuide zijn Gino Crombez (post Diksmuide) en Peter Lescroart (post Leke) brandpreventieadviseurs. Diksmuidelingen kunnen op hen rekenen voor heel wat advies en tips rond brandpreventie in de woning.

“Vorig jaar noteerden we in België 76 dodelijke slachtoffers door brand, meer dan één dodelijk slachtoffer per week! Nul risico bestaat niet, maar we kunnen thuis allemaal heel wat stappen ondernemen om brand te voorkomen”, aldus Gino en Peter. 

De meest voorkomende oorzaken

“Brand kan overal ontstaan, maar is vaak een combinatie van factoren. In 90% van de gevallen zien we problemen met elektrische toestellen en onoplettendheid in de keuken: kortsluiting, verkeerd gebruik van een toestel, pan op het vuur …”

Nut van de rookmelders

Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral ‘s nachts werken onze zintuigen niet goed. Je wordt dus niet wakker van de rook. En dan bieden rookmelders bescherming: ze waarschuwen je bij brand.  Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van een rookmelder plots als muziek in de oren, en kan je misschien zelfs nog een bluspoging ondernemen.”

“Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, kan je levens redden. Wanneer er brand uitbreekt, blijven het vuur en de verstikkende rook – de grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo heb je meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te brengen wanneer een rookmelder alarm slaat. Dit in combinatie met een goed geoefend vluchtplan zorgt ervoor dat je meer kans hebt om een brand te overleven.”

Vraag een gratis bezoek door Gino of Peter aan via brandpreventieadviseur.brandweerwesthoek.be. Kun je dit niet online aanvragen? Neem dan telefonisch contact op via 058 60 39 09.

Wist je dat .. Woningen sinds 2020 verplicht moeten uitgerust zijn met een rookmelder? Vraag meer informatie over het plaatsen van rookmelders aan je brandpreventieadviseur, of neem een kijkje op https://brandweerwesthoek.be/preventie.
Nieuwsoverzicht