naar inhoud
Anaïs, Felien, Marnick en Marie

De Lovie vzw zorgt voor warme thuis

01 dec
De Lovie vzw biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 1990 heeft de organisatie een stek in onze stad.

Nelle Slosse is afdelingsverantwoordelijke van de Begijnhofsite, waar ze met een team van een 20-tal medewerkers zorgt dat bewoners warme en kwaliteitsvolle zorg krijgen. Samen met begeleidster Anaïs Ameys geeft ze een inkijk in het reilen en zeilen van de site.

“De noden van onze bewoners zijn heel divers”, opent Nelle. “Hier wonen mensen met een lichte tot ernstige beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid …” Die diversiteit aan zorgnoden uit zich in een uiteenlopende aanpak, zowel op vlak van dagindeling als de manier waarop de Begijnhofsite en woongelegenheden zijn ingedeeld. “We stemmen de begeleiding af op de zorgvraag en dit in de woonvorm die hiervoor meest geschikt is. Iedereen die hier woont kan 24 op 24 uur beroep doen op begeleiding.”

Renovatiewerken

In de Begijnhofsite – die sinds 2000 beschermd is – werd de afgelopen jaren hard verbouwd. De gerenoveerde stadsvleugel werd in 2016 geopend, de vernieuwde poldervleugel en volledig nieuwe westvleugel werden begin dit jaar opnieuw in gebruik genomen. Een 40-tal bewoners vinden hun thuis in één van de studio’s of groepswoningen (tot 7 personen) op de site, in een woning langs de Grote Dijk of in De Begijnhofstraat.

Ook ‘Het Huis van Juffrouw Sibylle’ vind je in het Begijnhof. In de geschenkenwinkel die door vrijwilligers en bewoners wordt uitgebaat, vind je authentieke en artisanale creaties, gemaakt door personen met een verstandelijke handicap.

Bewoners

“Bij de start van Het Begijnhof in 1990 was er nog sprake van gescheiden instellingen en verbleven hier enkel mannelijke bewoners. Ondertussen is het publiek diverser, en vinden vrouwen én mannen een thuis in het Begijnhof, van prille twintigers tot 70-plussers”, vertelt Anaïs. “De meeste mensen wonen hier permanent maar er zijn ook twee logeerkamers en één wisselstudio voor mensen die tijdelijk beroep doen op onze ondersteuning. Een tiental mensen komen enkel voor dagondersteuning naar De Noortpoorte, het activiteitenatelier in de Oostendestraat”, vult Nelle aan.

Dagindeling

“Elke bewoner krijgt ondersteuning bij de dagelijkse zorg door eigen begeleiders of externe partners. Geen enkele bewoner heeft hetzelfde dagprogramma”, aldus Anaïs. “Samen met de bewoner en De Noortpoorte maken we een individueel weekprogramma op. Daarbij zetten we ook heel hard in op externe contacten. Marnick gaat altijd naar onze vaste bakker even verderop, sommige bewoners steken een handje toe bij lokale horeca, het woonzorgcentrum of in de kleuterklas. Verschillende bewoners gaan naar de kunstacademie, de bib of volgen Nederlandse les in het lokaal dienstencentrum. Geen dag ziet er hetzelfde uit, als begeleider proberen we heel veel te plannen en dat allemaal op elkaar af te stemmen”, vertelt Anaïs.

Thuis in Diksmuide

Een veertigtal bewoners hebben een warme thuis in Diksmuide gevonden. Sommige bewoners gaan  af en toe op bezoek bij ouders of familie, of krijgen bezoek over de vloer in het Begijnhof. Ook veel toeristen kuieren op het binnenplein van de site, dat gewoon vrij toegankelijk is. Nelle: “Ook vrijwilligers vinden stilaan opnieuw hun weg naar de site. Voor covid hadden we een bloeiende vrijwilligerswerking, het is niet evident om mensen opnieuw warm te maken.”

Vrijwilligerswerking

“Vrijwilligers gaan mee biljarten, fietsen, wandelen … Iemand komt regelmatig breien met bewoners, etc. Anne is Franstalig, met wat moeite kunnen we elkaar prima begrijpen, maar het zou mooi zijn mocht ze af en toe vlot met iemand kunnen babbelen in haar eigen taal.” Of je nu wil sporten, babbelen, koken, knutselen, muziek maken, etc. Vrijwilligers die zich af en toe willen vrijmaken zijn er zeker welkom.

Evenwicht zoeken

“Door de opening van de nieuwe vleugel zijn dit jaar heel wat nieuwe bewoners op de site komen wonen. Ook het aantal begeleiders nam toe, we gingen van één naar twee teams. In de grote groepswoning die plaats biedt aan zeven bewoners is onlangs een vierde jongedame komen wonen. We zijn erg blij met de veranderingen en trots op het resultaat, tegelijkertijd is het ook belangrijk om een nieuw evenwicht te vinden waar medewerkers en bewoners zich goed bij voelen.   

Toekomst

De organisatie heeft er een drukke verbouwingsperiode op zitten. In de stadsvleugel is ondertussen een stabiele werking, in de recent geopende vleugels valt alles stilaan op zijn plooi. “De nieuwe ontmoetingsruimte in de westvleugel zouden we op termijn graag openstellen voor externe gebruikers, op voorwaarde dat bewoners kunnen participeren. Tijdens de verbouwingen werd ook een vakantiewoning voor toeristen voorzien in de poldervleugel. We zijn volop aan het bekijken we dit moeten aanpakken, wat we samen met onze bewoners kunnen doen en wat we uit handen moeten geven.”

Op 14 december zijn medewerkers en bewoners aanwezig op de kerstmarkt in woonzorgcentrum Yserheem met hun producten uit de winkel.  Tijdens het kerstweekend van 9 en 10 december is de winkel ook op zondag open en zijn bezoekers op zondagnamiddag welkom voor een hapje of drankje in de ontmoetingsruimte.

Meer weten over De Lovie? Wil je er als vrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Isabelle Berquin via 057 344 254 of isabelle.berquin@delovie.be.

Ben je op zoek naar (woon)ondersteuning? Contacteer dan Nele Delhaye via 0473 49 63 85 of nele.delhaye@delovie.be

Nieuwsoverzicht