naar inhoud
Handzamevaart

Aankondiging openbaar onderzoek voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden

02 feb
Er wordt steeds meer ruimte bebouwd en verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en er blijft minder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien.

Ruimte voor water

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regering het waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwaren en voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil deze gebieden herbestemmen naar een openruimtefunctie via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

Een aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft als gevolg dat de huidige bestemming van het gebied (woongebied, industriegebied, ...) niet meer gerealiseerd kan worden. In deze gebieden kunnen dus geen vergunningen meer verleend worden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen of bedrijven.

Op 13 oktober 2023 duidde de Vlaamse Regering 20 gebieden in de provincie West-Vlaanderen voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. Van 5 december 2023 t.e.m. 2 februari 2024 vindt hierover een openbaar onderzoek plaats. Meer informatie kan u vinden op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

Informatie- en inspraakvergadering

Op twee locaties vindt een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15 u tot 19 u.

  • Op woensdag 13 december in het ontmoetingscentrum Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem (Kortrijk)
  • Op donderdag 14 december in het Vlaams Administratief Centrum, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge.

Inschrijven kan op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.

20 watergevoelige openruimtegebieden in West-Vlaanderen

Op 13 oktober 2023 heeft de Vlaamse Regering ‘Mispelaar’ in Brugge, ‘Zuidervaartje’ in Brugge, ‘Hoeve Sint-Trudo’ in Brugge en Oostkamp, ‘Industriegebied E17’ in Deerlijk, ‘Handzamevaart’ in Diksmuide, ‘Sasbrug’ in Izegem, ‘Hoeve Kalvekete’ in Knokke-Heist, ‘WUG Duinenwater’ in Knokke-Heist, ‘Sportterrein Rollegem’ in Kortrijk, ‘Molenlaan Margarethalaan’ in Lichtervelde, ‘Groene Meersen’ in Zedelgem, ‘Sijslostraat’ in Oostkamp, ‘Roesbrugge WUG’ in Poperinge, ‘Steenkerke WUG Zuid’ in Veurne, ‘Oostpoort’ in Waregem, ‘Industriegebied Heulestraat’ in Wevelgem, ‘WUG Moorsele - Heulebeek’ in Wevelgem, ‘Koevoet’ in Wingene,  ‘Slype Noord’ in Zwevegem en ‘Slype Zuid’ in Zwevegem voorlopig aangeduid als watergevoelige openruimtegebieden.

Openbaar onderzoek 

Over deze voorlopige aanduiding wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 ligt de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen: het grafisch plan, de toelichtingsfiche en het ontwerp van plan-MER, ter inzage:

  • Op de website van de CIW: integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek
  • Op de website van het Departement Omgeving: omgeving.vlaanderen.be/worg
  • Bij het gemeentebestuur van Diksmuide (dienst Wonen & Leefomgeving), Heernisse 6, 8600 Diksmuide

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied brengt bouwbeperkingen met zich mee, zoals omschreven in artikel 5.6.8, § 3, tweede lid, van de VCRO.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval van een principieel akkoord, als vermeld in artikel 5.6.6, § 2, of § 3, tweede lid, van de VCRO, dat gegeven is voor gronden die binnen de perimeter van de aanduiding liggen, tot gevolg.

Inspraakreacties kunnen analoog of digitaal worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 2 februari 2024 bij de CIW, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst of via het inspraakformulier op www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek. Inspraakreacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden bezorgd bij het gemeentebestuur van Diksmuide, op  bovenstaand adres.

Nieuwsoverzicht