naar inhoud
Boekentas.kom

Educatief aanbod voor kleuter- en lagere scholen uit de regio

22 sep
Het nieuwe schooljaar is gestart! Diksmuide bundelde de krachten met Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst en stelt samen het educatief aanbod voor aan de kleuter- en lagere scholen uit de regio.

De voorstelling komt er op initiatief van het samenwerkingsverband cultuuroverleg IJzervallei dat de vier gemeenten vertegenwoordigt.

Op woensdag 4 oktober zijn leerkrachten die lesgeven in één van de vier gemeenten vanaf 12.30 uur welkom in CC Kruispunt. Na een lunch en korte theatervoorstelling kunnen ze kennismaken met een dertigtal aanbieders actief in de vier gemeenten. Zowel bovenlokale als lokale spelers lichten er hun educatief aanbod toe.

Aanbod lokaal bestuur

Ook het lokaal bestuur stelt heel wat educatieve pakketten, voorstellingen en activiteiten ter beschikking. Zo zijn er educatieve koffers rond sociale thema’s (bv. diversiteit), verkeer en milieu. Ook een blik achter de schermen van CC Kruispunt of het woonzorgcentrum en een rondleiding in het stadscentrum zijn mogelijk. Tot slot organiseert CC Kruispunt tal van klassikale theater- en filmvoorstellingen en nodigt de bibliotheek regelmatig jeugdauteurs uit. 

Erfgoedpakket

Dankzij de intergemeentelijke samenwerking bieden we ook het erfgoedpakket Boekentas.kom aan. Dat zijn boekentassen voor het derde tot zesde leerjaar, waarmee leerkrachten aan de slag kunnen rond erfgoedthema's over de schooltijd in de 20ste eeuw.

Goed nieuws!

Tegen de Vlaamse tendensen in, slagen onze Diksmuidse scholen er nog steeds in om cultuureducatie en leesbevordering hoog op de agenda te plaatsen. Dat bleek uit een recente rondvraag van onze bibliotheek en dienst Cultuur. De meeste scholen beschikken over een eigen school- of klasbibliotheek en lagere scholen besteden dagelijks aandacht aan (voor)lezen. Klasbezoeken aan de bibliotheek behoren tot de standaard uitstappen. Ook campagnes als de poëzieweek – waarbij leerlingen in contact komen met literatuur – worden vaak opgepikt door de scholen.

Meer info over de beurs via https://co-ijzervallei.be/onderwijs/elke.verbeke@dvvwesthoek.be of 051 97 04 07.

Nieuwsoverzicht