naar inhoud

Nieuws : Bewonersbrieven

  • Bortierlaan

    BEWONERSBRIEF: infovergadering Bortierlaan

    dinsdag 12 december 2017
    Op 8 januari starten de rioleringswerken in de Bortierlaan. Deze werken brengen onlosmakelijk hinder met zich mee. De concrete startdatum, de fasering, verkeersafwikkeling, bereikbaarheidsmaatregelen en communicatie lichten we toe tijdens een infovergadering. Je bent van harte welkom.
1-1 Van 1