naar inhoud

Oekraïnecrisis

Het stadsbestuur volgt de stand van zaken van de Oekraïnecrisis nauwgezet op. De crisiscel komt hiervoor op geregelde tijdstippen bijeen en past deze pagina aan van zodra er nieuwe informatie is. 

Wil je als vrijwilliger jouw steentje bijdragen? Mail dan naar ikhelp@diksmuide.be.

Wil je jouw woning ter beschikking stellen voor vluchtelingen? Vul dan dit formulier in.

  • Stadsdiensten nemen momenteel contact op met iedereen die zich registreert, door de vele aanmeldingen neemt dit wat tijd in beslag. 
  • Wil je je woning ter beschikking stellen? Dan wil dat niet automatisch zeggen dat je binnenkort mensen moet opvangen. Voorlopig worden alle aanmeldingen gebundeld om zicht te krijgen op het aanbod.
  • Om vluchtelingen correct en veilig opvang te kunnen bieden vragen we mensen die zich engageren voor #plekvrij om een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden) te bezorgen. 
    • Een attest kan digitaal of via de dienst Burgerzaken aangevraagd worden. Meer info via deze link.
    • Bezorg je attest via ikhelp@diksmuide.be.
  • Vragen over jouw aanmelding? Mail dan naar ikhelp@diksmuide.be.
  • PowerPointpresentie van de infosessie voor gastgezinnen kan je hier downloaden. 

Wil je goederen doneren? Het stadsbestuur organiseert voorlopig geen inzamelingsactie omdat het onvoldoende duidelijk is welke materiële noden er zijn. 

Wil je een financiële bijdrage leveren? Stort dan een bijdrage op BE19 0000 0000 1212, het algemeen rekeningnummer van Consortium 12-12, de organisatie die verschillende hulporganisaties bundelt.

Heb je andere vragen? Check dan zeker https://info-ukraine.be/nl. Op die website bevindt zich alle informatie voor Belgen in Oekraïne/Rusland en ondersteuning in ons land.