naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het college.

De gemeenteraad vergadert doorgaans eenmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. De dagorden en verslagen kun je op deze site raadplegen.

Alle goedgekeurde reglementen en dagordes van de gemeente- en OCMW-raad kan je raadplegen via deze link.

Data gemeenteraadszittingen 2024: 

  • maandag 29 januari
  • maandag 26 februari
  • maandag 25 maart
  • maandag 29 april
  • maandag 27 mei
  • maandag 24 juni
  • maandag 26 augustus
  • maandag 30 september
  • maandag 28 oktober
  • maandag 25 november

Klik hier: huishoudelijk reglement gemeenteraad

Klik hier: deontologische code gemeenteraad