naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het college.

De gemeenteraad vergadert doorgaans éénmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. De dagorden en verslagen kun je op deze site raadplegen.

Omwille van een technisch defect is de dagorde van de gemeenteraad van 25/10/2021 niet zichtbaar voor heel wat websitegebruikers. Zie je de dagorde ook niet verschijnen op de gebruikelijke overzichtspagina? Druk dan even op CTRL + F5.

Data gemeenteraadszittingen 2021:

 • maandag 25.01.2021
 • maandag 22.02.2021
 • maandag 29.03.2021
 • maandag 26.04.2021
 • maandag 31.05.2021
 • maandag 28.06.2021
 • maandag 30.08.2021
 • maandag 27.09.2021
 • maandag 25.10.2021
 • maandag 29.11.2021
 • maandag 20.12.2021

Data gemeenteraadszittingen 2022: 

 • 31/01/2022
 • 28/02/2022
 • 28/03/2022
 • 25/04/2022
 • 23/05/2022
 • 04/07/2022
 • 29/08/2022
 • 26/09/2022
 • 31/10/2022
 • 28/11/2022
 • 19/12/2022

Klik hier: huishoudelijk reglement gemeenteraad

Klik hier: deontologische code gemeenteraad 

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar