naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het college.

De gemeenteraad vergadert doorgaans éénmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. De dagorden en verslagen kun je op deze site raadplegen.

Alle goedgekeurde reglementen en dagordes van de gemeente- en OCMW-raad kan je raadplegen via deze link.

Data gemeenteraadszittingen 2023: 

 • maandag 30/01/2023
 • maandag 27/02/2023
 • maandag 27/03/2023
 • maandag 24/04/2023
 • maandag 22/05/2023
 • maandag 19/06/2023
 • maandag 28/08/2023
 • maandag 25/09/2023
 • maandag 30/10/2023 
 • maandag 27/11/2023
 • maandag 18/12/2023

Klik hier: huishoudelijk reglement gemeenteraad

Klik hier: deontologische code gemeenteraad