naar inhoud

Bijzonder comité sociale dienst OCMW

De raad kan bijzondere comités oprichten voor welomschreven bevoegdheden. Gezien de uitgebreidheid van de maatschappelijke dienstverlening bestaat er binnen het OCMW ook een bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden volgen er maandelijks de sociale dossiers op.