naar inhoud

Adoptie door derden - aanvraag uittreksel

Een afschrift/uittreksel van de adoptieakte van een andere persoon kan enkel door ouders of kinderen (dus familie in rechte lijn) worden aangevraagd

Reglement

 


Bescherming van persoonsgegevens en privacy

De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt Stad Diksmuide voor de verwerking van je aanvraag. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens. Je kan je gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op onze dienst. Meer informatie over deze wetgeving krijg je bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Waterloolaan 115 B-1000 Brussel, tel: 02 542 72 00, fax: 02 542 72 01 en 02 542 72 12, e-mail: commission@privacy.fgov.be.

 

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur